Recent Submissions

 • Are These Moose Mine? Walking, tracing and learning what it means to own land, in Tylldalen, Norway. 

  Breslin, Esther (Master thesis, 2023)
  Hvordan påvirker det å eie land hvordan man samhandler med det over tid? Hvordan ser prosessen med å bli kjent med et landskap ut? Hvordan kan kunstnerisk utviklingsarbeid hjelpe oss med å forstå forholdet mellom mennesker ...
 • Die (臺) in (語) ng in Fovsen-Njaarke 

  Lin, Pei-Han (Master thesis, 2023)
  The unequal power dynamics between Taiwan, and China, Sápmi and Norway is complex and multifaceted, with historical and cultural factors shaping the relationships between notions of people, place, and sovereignty. This ...
 • Death to all dead men on a plinth! 

  Grinde, Einar (Master thesis, 2023)
  Et skråblikk på alt som står på en pidesall. Hvilke monumeter tar vi med oss inn i fremtiden og hvilke skal vi rive ned. Kan man bygge et siste monument? Et monument for å avslutte alle monument?
 • Museum of Extinction: The Field Ornithology Collection 

  Field, Natalie (Master thesis, 2023)
  Å bli utryddet er å ha gått ut av bruk... å ikke lenger brenne, ikke lenger være aktiv, ikke lenger eksistere. Trusselen om utryddelse gjennomsyrer temaet jeg tar opp, tapet av biologisk mangfold; rommet der jeg adresserer ...
 • Alma Mater, gjennom henders helvete 

  Mikalsen, Aage A. (Master thesis, 2023)
  Følgende masteravhandling er en kritisk refleksjonstekst med utgangspunkt i mine fem år som studerende ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og leder frem til min avgang som masterstudent i det internasjonale masterprogrammet ...
 • Jeg kan ikke bare eksistere på gode dager. 

  Størseth, Stine Verona (Master thesis, 2023)
  I denne refleksjonsteksten vil du bli presentert et prosjekt som har utviklet seg over en periode på snart syv år, med vekt på utviklingen de siste to årene under det internasjonale masterstudiet i Fine Art ved Kunstakademiet ...
 • My art begins where language ends 

  Ljungberg, Astrid (Master thesis, 2023)
  The premise for this critical reflection text is my artistic development through 5 years as a student at the Academy of Fine Art in Trondheim, leading up to the master’s exhibition at Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) in ...
 • Materiality of Process - In Between digital & analogue 

  Lee, Sophia SoYoon (Master thesis, 2023)
  Everything is in flux, constantly creating new conditions and meaning, echoing the change in our society. This fluctuating state of becoming is not visible, and it goes unnoticed until a tiny moment is taken out from the ...
 • this is where I was, and this is what I was doing 

  Marhaug, Mikkel (Master thesis, 2023)
  Et forsøk på å kontekstualisere en arbeidsmetode basert på tilfeldighet, kaos, og livet.
 • Empathy Flow 

  Jørgen Johan Wassvik (Master thesis, 2023)
  Ved undersøkelse av en mangfoldig rekke kunstprosjekter i forhold til flow-teori, oppstår en erkjennelse av viktigheten av samarbeid.
 • BLUE IS THE SKY; WAVES OF CHANGE 

  Bayesteh, Mohammad (Master thesis, 2023)
  ‘HIMMELEN ER BLÅ; FORANDRINGENS BØLGER' er en multi-space presentasjon' basert på kunstnerisk forskning om det jeg omtaler som 'Layered storytelling', og utviklet som en del av mitt masterprosjekt ved Kunstakademiet i ...
 • Making Visible, Speculating a New Way of Relation 

  Kim, HaEun (Master thesis, 2023)
  This thesis is an attempt to bridge art, design and science around environmental concerns through the lens of two artistic projects including Augmented Plastic Air and Everyone Speaks. As such my multimedia Masters project ...
 • The Future Legacy of The Human Species 

  Helbo, Rikke (Bachelor thesis, 2023)
  I denne opgave vil jeg udfolde min kunsteriske praksis med fokus på tematikkerne magtstrukturer, kønsroller, seksualitet og identitet. Gennem værkbeskrivelser og personlige memoires vil jeg reflektere over hvad det vil ...
 • Beständigt obeständig. 

  Kjellberg, Sandra (Bachelor thesis, 2023)
  Min uppväxt i Nordvärmland präglar min konstnärliga praktik. Jag tänker mycket på vad en plats gör med en person och i gengäld vad en person gör med en plats. På arv. På döden ur vilket mysterium härrör, vacklandes mellan ...
 • Simultaneous existence 

  Barslund, Thea Oda (Bachelor thesis, 2023)
  I denne bacheloropgave udfolder jeg min kunstneriske praksis gennem min læsning af Donna Haraways ikoniske essay indenfor feministisk litteratur: Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the ...
 • Min kontekst 

  Holt-Seeland, Noah (Bachelor thesis, 2023)
  Bachelortekst 2023 - Noah Holt-Seeland
 • Exhume Bodies - forholdet mellom kunst ,kropp og smerte- Kunstnerisk utforskning av kroppslige og indre opplevelser av smerte. 

  Frost, Jetta (Bachelor thesis, 2023)
  Exhume Bodies - forholdet mellom kunst, kropp og smerte- Kunstnerisk utforskning av kroppslige og indre opplevelser av smerte. Begrepet i tittelen på dette BA-prosjektet Exhume, dreier seg om å grave frem noe som ...
 • Fragmentar av ein bardom 

  Flåte, Hege (Bachelor thesis, 2023)
  Eg er født og oppvekst lengst inne i Ryfylke-fjorden i ein liten by med namn Sauda. Det er ein by prega av mykje industri, og er isolert i eit dalsøkk omringa av djupe fjell. Naturen er heilage for Sauda-buarane, slik det ...
 • Hvordan traumer kan forløses gjennom kunst som kunstterapi 

  Karlsen, Martine Ekren (Bachelor thesis, 2023)
  I denne bachelor oppgave vil jeg gjøre rede for kritiske refleksjoner rundt min kunstneriske praksis, hvor jeg forsøker å synliggjør hvordan traumer muligens kan forløses igjennom kunst som kunstterapi. Jeg tar utgangspunkt ...
 • VIVA TRASH: Om latter, sminke og plast 

  Bergene, Anna Maria Kepka (Bachelor thesis, 2023)
  "VIVA TRASH" er et prosjekt som gjennom sensoriske plagg av syntetisk materiale simulerer plastforsøpling. En video hvor jeg spiller seks forksjellige karakterer basert på de seks antrekkene av plaggene skal formidle ...

View more