Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Jonas Gjersaas
dc.date.accessioned2014-07-25T11:21:48Z
dc.date.available2014-07-25T11:21:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198469
dc.description.abstractNORSK: Denne bacheloroppgaven omhandler Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) og ønsker å finne svar på om dette er et verktøy som kan benyttes til kartlegging av avdekket fjell – ”Use of RPAS for surveying revealed rocks”. Kartlegging med RPAS har mange likhetstrekk med tradisjonell flyfotografering fra fly og helikopter, og det er flybilder som er utgangspunktet for å generere de triangulerte terrengmodellene. Resultatene fra RPAS-flygningen vil bli sammenliknet med referansemålinger foretatt på bakken, for å teste hvor nøyaktige og pålitelige resultater man kan forvente fra RPAS. Ettersom Statens vegvesen er oppdragsgiver er oppgaven rettet mot fjellmålinger og masseberegninger på veganlegg, og det vil derfor bli utarbeidet ulike rapporter og beregninger for de kartlagte områdene, for å se om tradisjonelle kartleggingsmetoder og flybilder fra RPAS gir sammenfallende resultater.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: This bachelor thesis deals with Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) and wants to find out whether this is a tool that can be used for surveying revealed rocks. RPAS is in many ways similar to traditional aerial photography from airplanes and helicopters, and there are aerial photographs which are the basis for generating triangulated terrain models. The results from the RPAS-flight will be compared to reference measurements taken in the field, so it will be possible to find out how accurate and reliable the results from the RPAS actually are. Since Statens vegvesen is a part of this project the thesis will be about rock surveying and mass calculation related to road projects, and it will therefore be prepared various reports and calculations from the surveyed areas, to see if traditional surveying methods and aerial photographs from the RPAS provides similar results.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Kart og oppmåling: 534nb_NO
dc.subjectfotogrammetri, droner, Remotely Piloted Aircraft Systemsnb_NO
dc.titleBruk av RPAS til kartlegging av avdekket fjellnb_NO
dc.title.alternativeUse of RPAS for surveying revealed rocksnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record