• Verdsettelse av festekontrakter i perspektivet av utviklingseiendom 

   Indrebø, Magnus; Gulbrandsen, Ken Hagen (Master thesis, 2023)
   Tomtefeste er benyttet som en forholdsvis utbredt avtaleform i Norge. I takt med et økende fokus på transformasjon av allerede bebygde og sentrale eiendommer, har også bortfestede eiendommer blitt objekt for en ønsket ...
  • Verdsettelse av festekontrakter i perspektivet av utviklingseiendom 

   Indrebø, Magnus; Gulbrandsen, Ken Hagen (Master thesis, 2023)
   Tomtefeste er benyttet som en forholdsvis utbredt avtaleform i Norge. I takt med et økende fokus på transformasjon av allerede bebygde og sentrale eiendommer, har også bortfestede eiendommer blitt objekt for en ønsket ...
  • Verdsettelse av Flex LNG Ltd. 

   Drægebø, Johan; Vindal, Mathias; Fiskum, Oscar Stinius; Tingstad, Mats Fossan (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å verdsette egenkapitalen til Flex LNG Ltd per. 01.01.2022. Verdien har blitt beregnet ved å gjennomføre en fundamental verdsettelse bygget på en kontantstrømbasert modell, der strategiske ...
  • Verdsettelse av Frontline Ltd. 

   Degirmenci, Christian; Larsen, Ivan; Leisner, Otto (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av egenkapitalen til Frontline Ltd. per 31.03.2023. Gjennom en kombinasjon av en strategisk analyse og en regnskapsmessig analyse har vi undersøkt det volatile ...
  • Verdsettelse av Frontline Ltd. 

   Matre, Kathrine; Evensen, Camilla Foss (Bachelor thesis, 2020)
   Følgende er en verdsettelsesoppgave av Frontline Ltd. Selskapet har lange tradisjoner innen skipsrederi, og er verdensledende innenfor sektoren. Oppgaven har som hensikt å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Skomedal, Jon Melvin Holmboe, Ole Rye Sæten, Mathias Manshaus Rolfsen, Raag August Sandal (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven utfører vi en verdivurdering av lakseoppdrettsselskapet Grieg Seafood ASA, gjennom å benytte en kontantstrømanalyse av selskapets frie kontantstrømmer og multiplikatoranalyse. Vi har også vurdert ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Naalsund, Pia; Strømnes, Kristian Harald; Stixrud, Sebastian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne semesteroppgaven omhandler fundamental og markedsbasert verdsettelse av Grieg Seafood ASA basert på en strategisk analyse og en regnskapsanalyse. Den fundamentale verdsettelsen er basert på analyse og prognoser av ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Lande, Trym Skår; Tien, Sandra; Kokkim, Pia Bjørkum; Larsen, Lars Kristian (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hva er Grieg Seafood ASA verdt per 30.12.2022, målt i verdi per aksje? For å besvare problemstillingen gjennomførte vi en strategisk analyse, som ...
  • Verdsettelse av Kahoot! ASA 

   Tvilde, Maria Nike Rasmussen; Varre, Marianne; Holm, Nora Vie (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har valgt følgende problemstilling: Hva er Kahoot! ASA verdt per 31.12.2020? I vår fundamentale verdsettelse av selskapet tar vi utgangspunkt i regnskapstall fra 2015-2020 og annen sekundærdata. Den strategiske analysen ...
  • Verdsettelse av Kid ASA 

   Øygarden, Marie Eskeland; Nilsen, Frida Gustad; Solbakken, Martine Bjerken (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven skal vi foreta en verdsettelse av Kid ASA per 30.12.2019. Vi har gjennomført tre ulike analyser: strategisk analyse, regnskapsmessig analyse og finansiell analyse. I den finansielle analysen vil vi utføre ...
  • Verdsettelse av Kid ASA. 

   Smetbak, Simen Eriksen; Hallquist, Fredrik; Finstad, Sander (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2051-01-31
  • Verdsettelse av Kongsberg Gruppen ASA 

   Flugstad, Peder; Holth, Adrian; Kjørum, Gustav; Schøyen, Erik (Bachelor thesis, 2022)
   I denne semesteroppgaven har vår problemstilling vært å verdsette det børsnoterte selskapet Kongsberg Gruppen ASA. Oppgaven har blitt skrevet og besvart ved hjelp av kunnskaper og ferdigheter vi har tilegnet oss de siste ...
  • Verdsettelse av Kongsberg Gruppen ASA 

   Bergseth, Martin; Hårstad, Kristian; Heines, Håkon (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven er vårt mål å verdsette Kongsberg Gruppen ASA, som er et børsnotert selskap. Analysen er basert på en fundamental verdsettelse, hvor grunnlaget er bygget på en strategisk og en regnskapsbasert ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood ASA 

   Heggset, Bastian; Dalheim, Fredrik; Sjaavaag, Dennis; Moen, Sigurd (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi estimert aksjekursen til Lerøy Seafood ASA. Deretter har vi satt dette estimatet opp mot aksjekursen på Oslo Børs per 28.12.2020, og sett på om aksjen er overpriset eller underpriset. Oppgaven ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Abrahamsen, Magnus.; Jæger, Aleksander Kjenstad.; Øverli, Marius. (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag I vår semesteroppgave har vi gjennomført en verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA. Vi har estimert en aksjekurs som vi har sett opp mot dagens kurs på Oslo børs og kommet med en handlingsstrategi. Vi startet ...
  • Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Bergskaug, Sunniva Medby; Djuve, Aslak Troberg; Mytteis, Edvard Sørensen; Pedersen, Eline Høilund; Tandstad, Emelie (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group ASA ved utgangen av 2021. For å kunne få til dette har vi samlet og analysert sekundærdata, inkludert regnskapstall for ...
  • Verdsettelse av MOWI ASA 

   Bach, Rune; Eidskrem, Elise Wangensteen; Holst, Jakob; Monsen, Kristoffer (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven skal vi gjennomføre en verdivurdering av Mowi ASA. Formålet med oppgaven er å finne ut hva én aksje er verdsatt til pr. 31.12.2019, noe som gjenspeiler problemstillingen ved oppgaven. Verdsettelsen ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Augdal, Marius; Rødahl, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2020)
   I vår semesteroppgave har vi gjennomført en verdsettelse av lakseoppdrettsselskapet Mowi ASA, heretter kalt Mowi, per. 01.01.2020. Vi har funnet en estimert aksjekurs som vi sammenligner med dagens kurs. Basert på dette ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Pettersen, Eirik Furø; Lie, Martin Dragset; Fiske, Ola (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en strategisk analyse, regnskapsanalyse og verdsettelse av Mowi ASA. Det vi kom frem til var en estimert aksjekurs som vi kunne sammenlikne med aksjekursen den 31.12.18 på Oslo Børs. ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Hellan, Mats; Krishnapala, Krishan; Larsen, Henrik André; Sørensen, Sander (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstillingen i denne oppgaven er hva er Mowi verdt per 31.12.2020? I løpet av dette semesteret har vi fått innblikk i hvordan et selskap av så stort omfang driftes, og hvilke muligheter og utfordringer som finnes. Ved ...