Viser treff 1-20 av 101206

  • Enablers and Barriers for Truck Platooning in Norway: Case Studies on Infrastructure, Organization, Technology and Economics 

   Log, Markus Metallinos (Doctoral theses at NTNU;2024:283, Doctoral thesis, 2024)
   Due to the intrinsic properties of the trucking industry, road freight is predicted to be an early adopter of highly automated vehicles on open roads. As a step towards fully driverless trucks, truck platooning is among ...
  • Neonatal jaundice detection in low-resource Mexican settings: possibilities and barriers for innovation with mobile health 

   Jiménez-Díaz, Gabriela; Aune, Anders; Elizarrarás-Rivas, Jesús; Gierman, Lobke M.; Keitsch, Martina Maria; Marcuzzi, Anna; Infanti, Jennifer Jean (Journal article; Peer reviewed, 2024)
   Background: Neonatal jaundice is a common condition that can lead to brain damage and disabilities when severe cases go undetected. Low- and middle-income countries often lack accurate methods for detecting neonatal jaundice ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Fjeldstad, Jakob; Hasselvold, Isak Landfald; Bolstad, Lars Christian (Bachelor thesis, 2024)
   Denne oppgaven forsøker å verdsette Orkla ASA på tidspunktet 31.12.2022. Oppgaven er inndelt i fire deler med tre analyser. De ulike analysene tar for seg følgende; Bransje og selskaps- analyse, regnskapsanalyse og til ...
  • Verdsettelse av Kongsberg Gruppen ASA 

   du Plessis, Noah Langum; Mohaug, Preben Magnus; Baadstø, Nicolai Kleppe; Moen-Johansen, Ulrik; Shahzad, Hamza (Bachelor thesis, 2024)
   Denne bacheloroppgaven gir en detaljert og omfattende analyse av Kongsberg Gruppen ASA med formål å estimere selskapets verdi. Arbeidet baserer seg på en kombinasjon av strategiske og regnskapsmessige analyser, og tar i ...
  • Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023? 

   Heierstad, Johannes; Østensen, Andreas Møllerløkken; Jonsbråten, Martin (Bachelor thesis, 2024)
   Vi har i denne bacheloroppgaven besvart problemstillingen “Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023?” Problemstillingen er løst i flere momenter. Bacheloroppgaven består av en omfattende strategisk analyse av selskapet og ...
  • Verdsettelse av TOMRA Systems ASA 

   Brinchmann-Hansen, Helene; Egrem, Kristine; Eidset, Maria; Fürst, Ingrid Hermine; Lønn, Emma Hammersmark (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av TOMRA Systems ASA ved å svare for følgende problemstilling: «Hva er verdien av TOMRA den 31.12.2023?» Oppgaven er delt inn i tre deler: startegisk analyse, ...
  • Regioselective Azide-Alkyne Cycloaddition Towards Functionalized 1,2,3-Triazoles 

   Yasuda, Shuhei (Bachelor thesis, 2024)
   Denne teoretiske litteraturgjennomgangen beskriver de ulike azid-alkyn-cykloadisjonsreaksjonene (AAC) og belyser deres styrker og begrensninger. AAC er en enkel måte å fremstille 1,2,3-triazolringer på, og er mye brukt i ...
  • Characterization of solid, liquid, and glassy state using molecular dynamics simulation 

   Trønnes, Benjamin (Bachelor thesis, 2024)
   Glass og andre glassaktige materialer har eksistert i en stor del av menneskets historie men de er fortsatt ikke forstått fullt ut. I denne raporten har et binært kolloidalt system blitt studert ved hjelp av Yukawa potensialet ...
  • Verdsettelse av Olav Thon Eiendomsselskap ASA 

   Hernes, Ingrid; Kobbevik, Maria Kristina; Elvebø, Mathilde Melby; Ulset, Sara Hay; Tjensvoll, Tirill (Bachelor thesis, 2024)
   Denne bacheloroppgaven er en verdsettelse og søker å besvare problemstillingen: «Hva er Olav Thon Eiendomsselskap ASA verdt per 31.12.2023» Det er benyttet ulike analyser til å utforske problemstillingen, herunder en ...
  • Verdsettelse av Europris ASA 

   Anders Heimsjø; Conran Wentworth; Simen Spets Storhov; Vegard Strandman Lundal (Bachelor thesis, 2024)
   I den strategiske analysen så vi først på de interne faktorene som foreligger hos Europris dette ble gjort gjennom en VRIO analyse. Etter det ble det gjennomgått en ekstern analyse ved bruk av Porters fem krefter og PESTEL. ...
  • Hva er XXL ASA verdt per 31.12.2023? 

   Buset, Maria Isabelle; Hvideberg, Filip Iversby; Langerud, Sivert Bjørnebo (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdsettelse på XXL ASA ved å svare på vår problemstilling; Hva er XXL ASA verdt per 31.12.2023? Innledningsvis i besvarelsen er det utarbeidet en selskaps- og bransjeanalyse ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

   Drechsler, Synne; Hauso, Hedda; Holo, Kaja Willums Thiblin; Krog, Nora (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdsettelse for å kunne besvare problemstillingen: Hva er Selvaag Bolig ASA verdt per 31.12.2023? Gjennom oppgaven har vi utført en selskaps- og bransjebeskrivelse som har gitt ...
  • Modeling of Saturation and Cross-coupling in a 6-phase IPMSM 

   Krokeide, Norunn (Master thesis, 2024)
   Nøyaktig modellering av forholdet mellom stator strømmer og flux i en Permanent Magnet Synkronmotor er avgjørende for å oppnå best mulig motorstyring. Presise motormodeller og -parametre er spesielt verdifullt i konteksten ...
  • Deltakelse i virtuell virkelighet for eldre personer med demens 

   Kongslien, Ida Jahren; Leinum, Anne Marthe (Bachelor thesis, 2024)
   Abstrakt Hensikt: Å undersøke hvordan deltakelse i virtuell virkelighet kan fremme livskvaliteten for eldre personer med demens. Metode: Denne oppgaven er et scoping-review som utforsker om deltakelse i virtuell virkelighet ...
  • Praktisering av hverdagsrehabilitering i kommunen 

   Bjørnhaug, Ingeborg; Lundell, Stine Pettersen (Bachelor thesis, 2024)
   Andelen eldre i befolkningen vil øke i årene frem mot 2040, og i 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge. Satsninger og tiltak som bidrar til at eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger er viktige ...
  • The Effect of Structural Differences in PLX3397 and DCC-3014 on CSF1R Affinity and Pharmaceutical Properties: A Comparative Study 

   Kristiansen, Tonje Leine (Bachelor thesis, 2024)
   Proteinkinaser er involvert i flere av de grunnleggende reaksjonene i celler, og er videre sett i sammenheng med flere sykdommer. De siste tiårene har de derfor fått mye oppmerksomhet i legemiddelutviklingen, hvor målet ...
  • Verdsettelse av Elkem ASA 

   Hofstad, Eivind; Romundstad, Sverke; Vattengård, Samuel (Bachelor thesis, 2024)
   I denne bacheloroppgaven er formålet å gjennomføre en fullstendig verdivurdering av Elkem ASA. Ved å analysere interne og eksterne forhold, vil vi danne oss et bilde av Elkems økonomiske- og strategiske posisjon. Vi har ...
  • Hvordan påvirkes motivasjon for rehabilitering hos voksne slagrammede av å ha barn? 

   Eriksen, Sofie Anett; Tveit, Norunn (Bachelor thesis, 2024)
   Abstrakt Formål: Formålet med prosjektet er å utforske hvordan motivasjon for rehabilitering hos slagrammede påvirkes av å ha barn, både i spesialisthelsetjenesten og ved hverdagsrehabilitering etter hjemkomst. Metode: ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Vilvang, Malin; Grøntoft, Nina Marie Weian; Slettvoll, Sigrid Nikoline; Reinertsen, Ulrikke Martine (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med denne oppgaven har vært å besvare problemstillingen «Hva er verdien av Mowi ASA per 31.12.2023?». Sammendraget oppsummerer vår analyse. I den strategiske analysen identifiserer oppgaven selskapets styrker ...
  • Verdsettelse av MPC Container Ships ASA 

   Nerland, Erik; Bondevik, Elias Blix; Andresen, Johannes Borud; Christensen, Thomas Hunstad (Bachelor thesis, 2024)
   Målet med denne oppgaven er å verdsette shippingselskapet MPC Container Ships per 31.12.2023. Verdsettelsen baseres på en fundamental verdsettelse med bakgrunn i deres kontantstrøm og en prognose av denne. I tillegg har ...