Viser treff 21-40 av 77168

  • Dimensjonering av bæreelementer i et multifunksjonelt kontorbygg 

   Fekeramlak, Demelash Wale; Abel, Sebathu Tesfamichael (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven viser beregningsgangen i dimensjonering av bjelker, søyler, skjær- vegger, dekker og søylefundamenter i et kontorbygg. Dette skal gjøres på grunnlag av europeiske standarder og norske tillegg. Eurokode ...
  • Klassifikasjon, dimensjonering og bruk av lavkarbonbetong 

   Al-Anbary, Mohtadin; Gucwa, Julia; Jiorgio, Lidia (Bachelor thesis, 2022)
   Betong er et uerstattelig byggemateriale, med sine gode egenskaper har det funnet anvendelse ved bygg, lands- og marinekonstruksjoner. Byggebransjen er dermed ansvarlig for 40% av de menneskeskapte CO2 utslippene globalt. ...
  • Dimensjonering av bæresystem for leilighetsbygg i henhold til Eurokode 2 

   Bøgh Tesli, Henrik Christoffer (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven er en praktisk eksplorativ oppgave med et overordnet mål om å tilegne seg kunnskap om en RIBs arbeidsprosesser og ansvarsområder gjennom å jobbe som rådgivende ingeniør bygg. Videre er det underordnet mål ...
  • Separering av fellessystem i Hommelvik 

   Kampenhaug, Snorre Flåten; Lågeide, Håvard (Bachelor thesis, 2022)
   Avløpssystemet i Hommelvik opplever kapasitetsproblemer i avløpsnettet på grunn av større mengder fremmedvann som legger beslag på kapasiteten. Som følge av dette har man en svært negativ miljøsituasjon, hvor det slippes ...
  • Dimensjonering og sammenligning av ulike bæresystemer for et leilighetsbygg 

   Johansen, Daniel Tveitaa; Jakobsen, Kai; Sekkelsten, Niklas Hoff (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å dimensjonere bæresystemet for Skifer Signatur, et påbegynt byggeprosjekt i Oppdal kommune. Med bakgrunn i beregninger vil det bli utarbeidet en sjekkliste for kontroll av dimensjonering. ...
  • Transparent, translucent and opaque aerogels for building applications: A state-of-the-art review and future research pathways 

   Bakksjø, Siri; Schau, Edvard; Breivik, Bjarte Mathias (Bachelor thesis, 2022)
   En omfattende oversikt over aerogel produkter er gitt. Den fokuserer på egenskaper som egner seg for bruk i byggeindustrien. Ugjennomskinnelige, gjennomskinnelige og gjennomsiktige aerogel produkter er tatt i betraktning, ...
  • Modernisering av det elementbaserte byggesystemet NOA. 

   Tobassen, Marcus; Tyldum, Mathias; Carlson, Jonas (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2024-05-01
  • Forbedret tularemidiagnostikk med real-time PCR for Francisella tularensis 

   Utklev, Trine; Jensen, Jana (Bachelor thesis, 2022)
   Francisella tularensis er en bakterie som kan føre til en potensielt alvorlig zoonose. Bakterien formerer seg effektivt i ulike vertsceller, og kan på denne måten infisere store deler av kroppen. Francisella tularensis er ...
  • Interferenser i biokjemiske analyser forårsaket av MR- og CT-kontrastmidler 

   Myrvang, Sunniva Agnete Sivertsen; Grønli, Oda Spillum (Bachelor thesis, 2022)
   Kontrastmidler injiseres ofte i forkant av MR- og CT-undersøkelser, med hensikt å styrke kontrasten i vevet. Hvorvidt kontrastmidler kan skape interferens i ulike analysemetoder har i lang tid blitt diskutert, spesielt med ...
  • Holdbarhetsundersøkelse av kortisol i usentrifugerte spyttprøver ved bruk av LC/MS-MS-metode 

   Flaten, Helene Haugum; Luggenes, Simen Stentvedt (Bachelor thesis, 2022)
   Seksjon for spesiell biokjemi, Avdeling for medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital ønsker å undersøke holdbarheten av kortisol i usentrifugerte spyttprøver ved bruk av LC/MS-MS-metode da dette er sentral kunnskap som ...
  • Parametrisk design av planetgirsystem for vindturbiner 

   Röß, Jakob; Rosales, Daniel (Bachelor thesis, 2022)
   Fornybare energikilder har opplevd en stor økning de siste årene. Den Europeiske Unionen har som mål å være verdensledende innen fornybar energiproduksjon. Som et resultat vokser vindenergiproduksjonen til høyere og høyere ...
  • Kapasitetsøkning av kapstan 

   Bergsmyr, Ådne; Nilsen, Sander Bjørnfeldt (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgavens mål har vært å øke kapasiteten til PMH’s 3 tonns kapstan med 20%, ved å videreutvikle eksisterende kapstanhode. Prosjektet har som hensikt å bedre PMH’s posisjon i markedet for kapstaner og lette arbeidet til ...
  • Varmereguleringssystem for testing av komponenter i termisk vakuum 

   Gløsmyr, Martin Kristoffer; Graffer, Sverre; Mathisen, Håkon Dahl; Senkaya, Sacit Ali (Bachelor thesis, 2022)
   Orbit NTNU er en teknisk organisasjon som konstruerer kubesatellitter. Før en slik satellitt skytes ut i verdensrommet er det viktig at den blir testet grundig, for å sjekke at den tåler vakuum-tilstanden i rommet og ...
  • Valg av sammenføyningsmetode og utvikling av produksjonsutstyr 

   Gildestad, Stian; Høsøien, Håkon Os (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven omhandler forandring av produksjonsmetode for en eksisterende komponent. Arbeidet med dette innebefattet vurdering av metoder som kan brukes til å gi et rør med rundt tverrsnitt, ender med heksagonal eller firkantet ...
  • Utvikling av et koaksialt kontraroterende drivsystem for droner 

   Åsebø, Bjørnar; Norberg, Aksel Moen (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2023-05-30
  • Intermediate Pipe Support Development 

   Ivanov, Velizar; Jacobsen, John-André (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2025-07-01
  • Incident Response System 

   Hadzalic, Endré; Kvarving, Odin; Sonen, Scott Rydberg (Bachelor thesis, 2022)
   I denne hovedrapporten vil leseren få innsikt i hvordan vi i samarbeid med Atea IRT har utviklet et produkt som overfører mange av de manuelle prosessene som teamet utfører i dag, til et system som på en effektiv og pålitelig ...
  • Digital endring i Oslos eiendomsmeglerbransje - En studie av digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon 

   Austvold, Joakim.; Rosell-Helland, Herman; Vestad, Øyvind (Bachelor thesis, 2022)
   Formål Gitt introduksjonen av digitale teknologier i eiendomsmeglerbransjen, er fortsatt omfanget og graden av samsvarende digital endring i bransjen tilsynelatende vanskelig å fastslå. Formålet med studien er å besvare i ...
  • Internasjonalisering av Skijack AS 

   Loen, Axel Harbitz; Einarsen, Sondre Gutvik (Bachelor thesis, 2022)
   I dagens samfunn er viktigheten av å kunne operere i et internasjonalt marked essensielt for at en bedrift skal kunne overleve. De aller fleste bedrifter starter opp i hjemlandet sitt for å se om det finnes et marked for ...
  • Etablering av rutine for DTT-behandling av erytrocytter for antistoffutredning hos myelomatosepasienter behandlet med monoklonal anti-CD38 (DARA) 

   Ho, Betty.; Khanali, Nazila.; Pedersen, Mathilde. (Bachelor thesis, 2022)
   Pasienter med tilbakefall av myelomatose kan behandles med monoklonalt anti-CD38, også kalt daratumumab (DARA). CD38-proteinet er overuttrykt på myelomceller, og binding til DARA fører til destruksjon av cellene. CD38 er ...