Show simple item record

dc.contributor.advisorAlsam, Ali
dc.contributor.authorAmundsen, Trygve Sunde
dc.contributor.authorHelmersen, Martin Dolmen
dc.date.accessioned2023-07-11T17:29:28Z
dc.date.available2023-07-11T17:29:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146721987:149458980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078079
dc.description.abstractI vår studie tok vi for oss følgende problemstilling: "Hvordan kan kommunikasjonen mellom brukere av et eiendomsadministrasjonssystem, hoteller som et eksempel, og deres gjester forbedres gjennom implementering av et Microsoft Outlook-tillegg?". Denne rapporten presenterer en analyse av funnene fra intervjuer, litteratur og brukervennlighetstester utført under design og utvikling av tillegget. I vårt tilfelle er tillegget et verktøy for å søke og koble sammen e-postkorrespondanse og tilhørende data. Vårt hovedmål var å strømlinjeforme kommunikasjonsprosessen, samt gi hotellledelsen enkel tilgang til informasjonen som er nødvendig for effektiv korrespondanse med gjestene deres direkte i Outlook. Ved å eliminere behovet for brukere å bytte mellom flere programmer for å samle relevant informasjon, muliggjør løsningen vår raske svar på gjesteforespørsler.
dc.description.abstractIn our study, we addressed the following problem: "How can the communication between users of a property management system, hotels as an example, and their guests be enhanced through the implementation of a Microsoft Outlook add-in?". This report presents an analysis of the findings obtained from interviews, literature, and usability tests conducted during the design and development of the add-in. In our case, the add-in is a tool to search and connect email correspondence and their related data. Our main objective was to streamline the communication process and provide hotel management with easy access to the information necessary for effective correspondence with their guests directly within Outlook. By eliminating the need for users to switch between multiple programs to gather relevant information, our solution enables prompt responses to guest requests.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMicrosoft Outlook add-in for VisBook's property management system
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record