Show simple item record

dc.contributor.advisorSelberg, Arne Mathias
dc.contributor.advisorWenaas, Terje
dc.contributor.authorBarstad, Ole Standal
dc.contributor.authorHjelle, Adrian
dc.date.accessioned2023-07-08T17:21:39Z
dc.date.available2023-07-08T17:21:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146719958:64733533
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077362
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å prosjektere en god løsning for et teknisk tilbygg. I forbindelse med renoveringen av Garnes ungdomsskole skal det gjennomføres en oppgradering av ventilasjonssystemet i et tilknyttet idrettsbygg. På grunn av plassbe- hovet for de nye ventilasjonsaggregatene, er det planlagt å bygge et nytt tilbygg på utsiden av bygningen. Med to ulike studieretninger, bygg- og VVS-ingeniør, blir oppgaven et tverrfaglig sam- arbeid. Vi skal ved hjelp av kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom studiene dimen- sjonere og utforme et teknisk tilbygg. Det innebærer selve konstruksjonen, slik at bygget står stødig, i tillegg til innholdet i dette tilbygget. I dette tilfellet gjelder det ho- vedsaklig ventilasjonsaggregat og kanaler. Valg av passende bæresystem og ventila- sjonssystem blir presentert med en begrunnelse og diskusjon rundt de beslutningene vi tar. Hovedmålet er å foreslå et gjennomtenkt design som er tilpasset byggets spesi- fikke behov og krav. En god løsning krever tett samarbeid mellom alle ingenører, så det blir lagt spesiell vekt på å takle utfordringene knyttet til samspill mellom konstruksjon- og vvs ingeniører i prosjekteringsfasen.
dc.description.abstractThe purpose of this assignment is to design an optimal solution for a technical exten- sion room. With regard to the renovation of Garnes ungdomsskole, an upgrade of the ventilation system in an adjacent building is planned. Due to the space requirements for the new ventilation units, a new extension room is planned to be constructed on the outside of the building. With two different study disciplines, civil engineering and mechanical (HVAC) engi- neering, this task involves interdisciplinary collaboration. Drawing upon the knowled- ge acquired through our studies, we will design the technical extension building. This includes the construction itself, ensuring structural stability, as well as the contents of the extension. In this case, the focus is primarily on the ventilation units and ductwork. The selection of suitable structural and ventilation systems will be presented along with a discussion around the decisions that are made. The main objective is to pro- pose a well-thought-out design that is tailored to the specific needs and requirements of the building. Achieving a successful solution requires close collaboration among all engineers, with particular emphasis on addressing the challenges related to coordi- nation between structural and HVAC engineers during the design phase. III
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsjektering av nytt teknisk tilbygg
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record