Show simple item record

dc.contributor.advisorEliassen, Knut Ove
dc.contributor.authorAag, Brage Ditlefsen
dc.date.accessioned2023-02-16T18:19:17Z
dc.date.available2023-02-16T18:19:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:124959251:21187715
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3051740
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utforsker jeg Thomas Pynchons roman fra 1997, "Mason & Dixon" fra perspektivet av en "grensepoetikk". Jeg tar ampersanden i romanens tittel og Mason-Dixon-linjen som primære metaforiske figurer som tillater Pynchon å sammenveve en kompleks ordning av grensefigureringer på flere nivåer i teksten, noe som metter tekstens formelle, romlige og temporale konfigurasjoner med mening. Med Johan Schimanskis "grenselesningsteori" og metode, finner jeg at grenser på ulike plan (tekstlige, symbolske, temporale, topografiske og epistemologiske) korresponderer til hverandre slik at figureringene - og relasjonene dem imellom - får en betegnende funksjon. Grenser kan være både åpninger og barrierer, både portaler og vegger. Grenser både kobler sammen og deler opp. Avhandlingen vil vise at spillet og tvetydighetene i romanens grensekompleks gjenspeiler det Mannfred Kopp identifiserte som romanens "sentrale melding"; fellesskapet.
dc.description.abstractIn this master’s thesis I explore Thomas Pynchon’s 1997 novel Mason & Dixon from the perspective of a “border poetics”. I take the Ampersand on the novel’s cover page and the Mason-Dixon line as primary metaphorical figures, figures that allow Pynchon to weave together a complex order of border figurations on multiple levels of story and text, endowing the novel’s formal, spatial, and temporal configurations with meaning. With Johan Schimanskis theory and method of border reading, I find that borders on different planes (textual, symbolic, temporal, topographic, and epistemological) correspond with each other in such a way that the figurations themselves, and their interrelations, make signification possible beyond levels of character, story, and theme. Borders can either be openings or barriers, either portals or walls. Borders are both devices of division and connectivity. Thus, I find that the interplay and ambiguity within the novel’s border complex plays into what Mannfred Kopp identified as the novel’s “central message”; togetherness
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Love Laughs at a Line": En grenselesning av Thomas Pynchon's Mason & Dixon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record