Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkis, Andrew
dc.contributor.advisorHameed, Asim
dc.contributor.authorSkorstøl, Fredrik
dc.date.accessioned2022-10-26T17:19:49Z
dc.date.available2022-10-26T17:19:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106811575:70857748
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028500
dc.description.abstractMålet for prosjektet er å utvikle en applikasjon som kombinerer og presenterer data fra evaluering av XR opplevelser. Hensikten er å gjøre prosessen lettere og mer effektiv for utføreren av eksperimenter relatert til utvidet virtuelle virkeligheter og dekke til det eksisterende spriket mellom testing og evaluering. Bruken av utvidet virtuell realitet vokser raskt innen ulike plattformer, applikasjoner, og utviklingsfelt. Teknologien har vist seg å være nokså behjelpelig for å forenkle og effektivisere hendelser og problemer relatert til virkeligheten ved bruken av innovative og fremtidsrettede løsninger. Forskjellige subjektive evalueringer blir brukt for å forsikre at ytelseskvaliteten er best mulig, noe som ofte krever at en rekke manuelle steg utføres. Applikasjonen vil inkludere en rekke forskjellige evalueringsverktøy der flere av dem kan bli anvendt samtidig for samme eksperiment, avhengig av hva brukeren har behov for. Evalueringsmetodene som er inkludert er valgt med hensyn på de metodene som oftest blir anvendt innen virtuelle realitets eksperimenter og studier. Etter at en prototype av applikasjonen er etablert, har den blitt testet og vurdert av en gruppe selekterte personer ved hjelp av en brukervennlighets skala. Test resultatene viser at applikasjonen trenger å jobbes mer med for å øke applikasjonsytelse og brukeropplevelsen. Videre vil enkelte aspekter vedrørende databeskyttelse og sikkerhet som oppstår ved utforming og implementering av en applikasjon som er avhengig av brukerinformasjon, bli tatt opp.
dc.description.abstractIn this project, the aim is to create an application that combines and presents data from evaluation of XR experiences. The objective is to make the process easier and more efficient for the conductor of an extended reality experiment, filling the gap between testing and evaluation.\newline The use of extended reality is growing rapidly within multiple platforms, applications, and development fields. The technology has proven to be helpful for simplifying and streamlining situations and problems related to the real world, creating innovative and forward-thinking solutions. Different subjective and objective evaluations are being used to ensure that performance quality is as good as possible, which often requires numerous manually conducted steps. The application will include various evaluation methods where multiple of them can be chosen for the same experiment, according to whatever the user needs. Techniques selected are determined according to the most frequently used evaluation procedures of virtual reality experiments and studies. After the toolbox is up and running, it will be put through its own evaluation by being rated by a selection of people using a usability scale. The test results show that the app will need more work in order to enhance performance and user experience. Furthermore, some aspects concerning data protection and security encountered when designing and implementing an application dependent on user information will be addressed.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA web-based application for QoE evaluations
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record