Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorTveit, Mathilde Aamelfot
dc.date.accessioned2022-10-18T17:19:45Z
dc.date.available2022-10-18T17:19:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116385539:25561510
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026786
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om mulighetsstudier for kommunale byggeprosjekter. Hensikten er å undersøke hvordan gi best mulig ytre og indre effektivitet ved hjelp av mulighetsstudier for byggeprosjekter som er mindre enn de som er omfattet av kvalitetssikringsregimet til Finansdepartementet, også kalt statens prosjektmodell. Det blir derfor forsøkt å gi svar på de tre forskningsspørsmålene: 1) Hvordan gjøre mulighetsstudier for byggeprosjekter som er mindre enn de som er omfattet av kvalitetssikringsregimet til Finansdepartementet? 2) Hva er styrkene og svakhetene (erfaringene) med måten arkitekt- og ingeniørfirmaet gjør mulighetsstudier på? 3) Hvordan burde arkitekt- og ingeniørfirmaet ha gjort mulighetsstudier og hva kan gjøres bedre? Store statlige prosjekter med en kostnadsramme på over 1 milliard kr må følge statens prosjektmodell. Dette gjelder ikke for kommunale byggeprosjekter. Her er det ingen fast mal å forholde seg til, og en kan velge fritt hvordan planlegge mulighetsstudien i tidligfasen. Det finnes ulike metoder for dette som f.eks. Choosing by Advantages (CBA) og nytte-kostnad. Data er hentet gjennom kvalitativ tilnærming hvor det er brukt fire forskningsmetoder; litteratur-, case-, dokumentstudier og intervju. I litteraturstudiet er relevant teori blitt funnet og vurdert kritisk gjennom ulike databaser og oppslagsverk. I casestudiet er det samarbeidet med et mindre privat arkitekt- og ingeniørfirma, og studert hvordan de har gjort mulighetsstudier i tre av sine tidligere prosjekter som er kommunale. I Intervjuene har det blitt benyttet en omfattende intervjuguide på 12 intervjuer for å snakke med aktuelle aktører i bransjen. I dokumentstudiet er det forklart hvordan en har fått tak i relevante og tilgjengelige dokumenter, og hvordan disse er studert. Resultatene er intervjuobjektene svar på intervjuene, samt data fra dokumentstudiene. Resultatene blir drøftet i en diskusjonsdel for å finne likheter og ulikheter fra litteraturen. Både resultatene og diskusjonen har de fem temaene; involverte, fremgangsmåte, presentasjon, beslutningstaking og byggherrens involvering. Hovedfunnene fra resultatene viser at: det er viktig å bruke nok ressurser og tid på mulighetsstudier, politikere fatter beslutningene i studien, arkitekt- og ingeniørfirmaet har ikke en fast metode eller mal for hvordan gjøre mulighetsstudier, det er svært viktig med samspill blant aktørene og å involvere brukere og byggherre fra starten av byggeprosessen. Konklusjonen oppsummerer og har bidrag som er teoretiske og praktiske. Masteren har avdekket kunnskapshull, samlet en oversikt over metoder for mulighetsstudier og presisert viktigheten av tid.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleMulighetsstudier for kommunale byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel