Show simple item record

dc.contributor.authorValderhaugstrand, Peder Johan
dc.contributor.authorBårdseth, Øystein
dc.contributor.authorFlem, Aslak Utheim
dc.date.accessioned2015-09-25T13:21:47Z
dc.date.available2015-09-25T13:21:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302102
dc.description.abstractVår påstand når vi startet med denne oppgaven var at det eksisterer et behov for et kurs i posisjonsreferansesystemer. Mye på grunn av økende krav fra oppdragsgivere, men også fordi vi satt med et inntrykk av at kompetansen ute blant DP-operatørene var veldig varierende. Dette kombinert med at bransjen generelt har et økende fokus på sikkerhet mente vi at behovet absolutt eksisterer. På bakgrunn av dette ønsket vi å lage en spørreundersøkelse der vi spurte 3 involverte aktører: DP-operatører som arbeider på fartøyene, rederiene, samt oppdragsgivere. Spørsmålene skulle avdekke kompetansen som finnes og kravene som stilles i bransjen. Svarene vi fant i undersøkelsen underbygget vår påstand om at behovet fantes. Spørsmålene og svarene vil ligge vedlagt oppgaven, men er presentert anonymt etter ønske fra de spurte aktørene. Siden vi selv følte at posisjonsreferansekurset vi hadde gjennomført var noe teoritungt og at dette ikke ville passe målgruppen vi hadde valgt, bestemte vi oss for følgende prinsipper og mål:  Øke den totale systemforståelsen for brukeren  God balanse mellom mengde teori (relevant teori) og praksis (relevant praksis)  Modulbasert – systemer kan velges bort  Kurset har en maks varighet på 4 dager  Utdypende teori står i utdelt kursmateriell – ikke i presentasjonene Videre planlagte vi innholdet i kurset i samråd med veileder og bestemte at det skulle inneholde et kurshefte med utdypende teori for alt som gjennomgås i presentasjoner, PowerPoint-presentasjoner for hver systemkategori, samt øvingshefter for hver systemkategori som inneholder praktiske oppgaver som skal løses på skolens lab-område. Til bruk for utforming av dette innholdet fikk vi tilsendt et sett med maler som var ferdigutviklet av Høgskolen i Ålesund, utviklet slik de ønsker kursmateriellet skal se ut. På grunn av oppgavens spesielle art, har vi fått godkjent egne formkrav til det ferdige produktet. Da produktet vårt er en sammensetning av kurshefter og presentasjoner, vil disse naturlig nok inneholde egne sidetall og egen inndeling. Vi ser oss derfor nødt til å gå bort fra det ferdige sidetallsoppsettet som følger denne innleveringsmalen. Det er også nødvendig at vi beholder eget format på oppsett av overskrifter og skrifttyper for at produktet skal fremstå som det er ment. Siden materialet skal være rent faktabasert innhold brukt i kursmateriell, er det meste av tekstinnholdet i kursheftet hentet fra faglitteratur (Norvald Kjerstad, 2010), produsentenes hjemmesider og manualer. Det ville være unaturlig og uklokt av oss om alt dette skulle formuleres med egne ord, da korrekt faktatekst allerede eksisterer. Innhold hentet fra annen litteratur er heller ikke sitert og referert til direkte i teksten, da dette ville vært ødeleggende for det ferdige produktet, da det i noen tilfeller er brukt en blanding av tekst fra litteratur/manualer og egne ord. Dette er godkjent og avklart med veileder. Alle kilder brukt i tekst, figurer og tabeller følger selvsagt oppgaven. Referansene og figurlistene benyttet i kursheftene ligger bakerst i kursheftet, mens figurlistene til PowerPointpresentasjonene ligger som vedlegg (vedlegg 4) til oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectPosisjonsreferansesystemnb_NO
dc.titleUtvikle modulbasert posisjonsreferansekursnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Ship technology: 582nb_NO
dc.source.pagenumber450nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge