Show simple item record

dc.contributor.authorØstgaard, Kristian
dc.contributor.authorRovde, Rolf Ottar
dc.date.accessioned2015-09-25T12:03:47Z
dc.date.available2015-09-25T12:03:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302060
dc.description.abstractUlstein IAS(Integrert automasjonssystem) simulator er eit produkt utvikla som eit verktøy for fabrikktesting(FAT) av Ulstein IAS. Simulatoren vil vere med på å kvalitetssikre det ferdige IAS produktet til Ulstein. På dagens FAT er det delar av systemet som ikkje kan testast på grunn av manglande verktøy. Ved å ta i bruk Ulstein IAS simulator vil Ulstein også kunne teste disse systema, og dermed avdekke eventuelle feil på eit tidlegare tidspunkt. Ulstein IAS simulator er ei hovudoppgåve hjå Høgskolen i Ålesund og er utvikla i samarbeid med Ulstein Power & Control. Simulatoren er programmert i Java og tek føre seg fire delsystem: MRU, tankpeiling, pumpe og testing av analoge og digitale IO. Brukargrensesnittet til simulatoren oppretta i ei GUI (Graphical user interface) ramme som er inndelt i faner, der kvart delsystem har si fane. Dette gjer systemet oversiktleg og enkelt å ta i bruk. MRU-simulatoren skal simulere skipets rørsle ved generering av sinuskurver. Tankpeiling-simulatoren gir ut volumet av veska i tanken og kompenserar for rørsla til skipet. Med pumpe-simulatoren kan ein simulere tre forskjellige type pumper. Pumpe med ei hastigheit, pumpe med to hastigheiter og frekvensstyrt pumpe. Simulatoren for testing av analoge og digitale I/O er sett opp for funksjonstesting av I/O. Ulstein IAS simulator er programmert for å enkelt kunne utvidast eller legge til simulatorar for fleire delsystem. Kvart delsystem er programmert som sjølvstendige system, og deretter lagt til som faner i sjølve simulatoren. Simulatoren opererer i sanntid og er programmert som eit multitrådsystem. Simulatoren er knytt opp mot ein Wago kontroller med tilhøyrande analoge og digitale IOar. MRU-simulator som gir ut informasjon via seriellkommunikasjon på NMEA 0183- og EM3000-protokoll. Mellom Java-applikasjon og kontroller kommuniserast det ved bruk av Modbus-TCP.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectIntegrert automasjonssystem : IASnb_NO
dc.subjectKvalitetssikringnb_NO
dc.subjectFabrikktestingnb_NO
dc.subjectSimulatornb_NO
dc.subjectUlstein IAS simulatornb_NO
dc.titleUlstein IAS Simulatornb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580nb_NO
dc.source.pagenumber152nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge