Show simple item record

dc.contributor.advisorGreenall, Annjo Klungervik
dc.contributor.authorVerkerk, Eline
dc.date.accessioned2022-07-14T17:19:54Z
dc.date.available2022-07-14T17:19:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106680562:35331107
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005543
dc.description.abstractOppgaven sammenligner og diskuterer den nederlandske, vest-frisiske og norske oversettelsen av et utvalg av navn i J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre, gjennom bruk av Gideon Tourys tre-steg metode og Fernandes’ beskrivelser av oversettelsesprosedyrer for navn. Alle tre oversettelsene har et flertall av domestiserende endringer, som resulterer i et tap av fonologi og/eller semantisk mening. Navnenes fullstendige betydning er derfor muligens ikke tydeliggjort for den ikke-engelske leseren. Endringene kan ha skjedd som følge av negative holdninger til engelsk i målspråkene, men oversettelsene kan også ha blitt påvirket av publikasjonsår og oversetternes personlige stiler.
dc.description.abstractThis thesis compares and discusses the Dutch, West Friesian, and Norwegian translations of some of the names in J.R.R. Tolkien’s Lord of the Rings, using Gideon Toury’s three-phase methodology and Fernandes’ labels for name translation procedures. In all three languages, a majority of the names undergo domesticating shifts, which results in a loss of phonology and/or semantic meaning. The full implications of the names may therefore not be obvious to the target reader. These shifts may have occurred due to the negative attitudes toward English in the target languages, though the translations could also have been affected by time of writing and the translators’ personal style.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.title‘He called her by her Elvish name’: A descriptive analysis of names in the Dutch, Friesian, and Norwegian translations of J.R.R. Tolkien’s Lord of the Rings
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record