Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFarup, Ivar
dc.contributor.authorNorbye, Eirik Gjertsen
dc.contributor.authorIsland, Sander
dc.contributor.authorTingstad, Jens Fossan
dc.date.accessioned2022-07-05T17:21:04Z
dc.date.available2022-07-05T17:21:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106258538:111750407
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002864
dc.description.abstractAdditiv tilvirkning er i stadig vekst og kan erstatte konvensjonell produksjon på mange områder, og behovet for kvalitetssikring er stort. Jotne EPM Technology er en ledende aktør innen utveksling av produktdata. De vil se på hvordan CT- scanning kan bli brukt for å løse denne oppgaven og hvordan CT-scandataen kan bli distribuert best mulig.Prosjektet har som målsetning å konvertere rådata til det standariserte formatet ISO 10303 (også kjent som STEP, "STandard for the Exchange of Product model data"), noe som vil resultere i en mer sømløs og forutsigbar distribusjon av modelldata. I denne avhandlingen har det blitt utviklet en funksjonell model viewer og GUI. Et EDMsdk-eksempel ble levert av Jotne, hvor videre utvikling er nødvendig for integrasjon mellom model viewer og GUI. Prosjektet har endret kurs flere ganger i løpet av utviklingen, noe som har påvirket slutt resultatet. Model viewer er i stand til å prosessere wavefront objekter, tekstur og har et kamera- og bevegelsessystem. Vi klarte å få EDMsdk til å kjøre som forventet ved bruk av AP209 skjemaet. En enkel GUI ble bygget for å håndtere funksjoner som vi hadde planlagt å implementere, men dette ble ikke fullført.
dc.description.abstractAdditive manufacturing is increasing in usage and can replace conventional manufacturing in many areas, and the need for quality assurance is high. Jotne EPM Technology is a leader in product data exchange. They want to look at how CT scanning can be used as a tool for this task and how the CT scan data can be exchanged most seamlessly. This project aims to convert raw data to the standardized format ISO 10303 (also known as STEP, "STandard for the exchange of Product model data"), which will enable less friction and greater predictability in the exchange of model data. In this thesis, components of a model viewer and GUI has been developed. An EDMsdk-example was delivered by Jotne, which requires further development for integration between the model viewer and GUI. The project has changed course multiple times during development, which has affected the results to some extent. The model viewer we created is able to render wavefront objects, layer texture and has a camera and movement system. We were able to get the EDMsdk example to run as expected using the AP209 schema. A simple GUI was built to handle the functions calls we planned to implement, but this work was never completed.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCT Scanning as a Tool for Quality Assurance and Additive Manufacturing
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel