Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSwensen, Kirsti
dc.date.accessioned2015-09-11T12:03:12Z
dc.date.available2015-09-11T12:03:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299627
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt fokus på endringsprosesser i bedrifter og hvordan informasjonsarbeidet i den forbindelse oppleves av ansatte. Dette har blitt undersøkt ved bruk av kvalitativt intervju, med seks informanter fra to ulike bedrifter. Hensikten med oppgaven er å diskutere informasjonsarbeidet i endringsprosesser med teori fra pedagogikkfaget, henholdsvis selvbestemmelsesteori og kognitive læringsteorier. Under bearbeidingen av materialet fra intervjuene kom jeg fram til tre kategorier som blir beskrevet i analysen: Tilpasning, eierskapsfølelse og tillit og støtte. Informasjonsarbeidet har innvirkning på hvordan det oppleves å tilpasses i endringsprosessen, hvorvidt og i hvilken grad de opplever eierskapsfølelse til det nye, og opplevelsen av tillit og støtte til og fra ledelsen. Oppgaven er lagt opp slik at teori blir presentert først, deretter kommer et kapittel om metode og refleksjoner rundt metodiske valg, videre kommer analyse og drøfting i samme kapittel, og avslutningsvis oppsummeres funnene fra analysen, og oppgavens begrensninger kommenteres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectorganisasjonsendringnb_NO
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.title"Man ser litt tilbake på det som et bygg som står i brann, og man husker liksom ikke alt det som skjedde, man bare husker at... det var mye" : Om opplevelser av informasjonsarbeid i endringsprosesser i bedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel