Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Julie Synnøve
dc.contributor.authorStrøm, Knut Henrik
dc.contributor.authorBønaa, Kaare Harald
dc.contributor.authorWiseth, Rune
dc.date.accessioned2022-05-02T14:53:03Z
dc.date.available2022-05-02T14:53:03Z
dc.date.created2020-01-16T14:42:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (17), 1654-1658.en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2993717
dc.description.abstractBAKGRUNN Hjerteinfarkt med ST-elevasjon behandles med reperfusjon, enten med primær perkutan koronar intervensjon (PCI) eller med trombolytisk behandling. Behandlingsvalg avhenger av transporttid til nærmeste PCI-senter. Norges geografi gjør trombolytisk behandling aktuelt for mange pasienter. Uansett behandlingsvalg er det viktig å unngå tidstap. Vi ønsket å sammenligne resultatene ved primær PCI og trombolytisk behandling i vår helseregion og undersøke om reperfusjonsbehandlingen ble gitt innenfor anbefalt tidsvindu. MATERIALE OG METODE Basert på registerdata og pasientjournaler sammenlignet vi resultater av primær PCI og trombolytisk behandling ved hjerteinfarkt med ST-elevasjon i Helse Midt-Norge i perioden 2015–16. 30-dagers mortalitet, ejeksjonsfraksjon målt ved ekkokardiografi under oppholdet, forekomst av blødningskomplikasjoner og tid fra diagnose til behandlingsstart ble analysert. RESULTATER Studiepopulasjonen bestod av 648 pasienter med ST-elevasjonsinfarkt. 382 ble behandlet med primær PCI og 266 fikk trombolytisk behandling. 30-dagers mortalitet var 5,5 % i primær PCI-gruppen og 5,6 % i trombolysegruppen (p = 1,0). Det var ingen signifikante forskjeller i ejeksjonsfraksjon. Ingen alvorlige blødninger ble registrert. Hos 45 % av totalpopulasjonen ble reperfusjonsbehandling startet senere enn anbefalt i retningslinjene. FORTOLKNING Det var ingen statistisk signifikant forskjell i mortalitet eller ejeksjonsfraksjon ved sammenligning av primær PCI og trombolytisk behandling i en uselektert populasjon med hjerteinfarkt med ST-elevasjon. Mange fikk forsinket behandlingsstart. Tiltak for å redusere tidstap i alle ledd av behandlingskjeden er viktig. Er man usikker på om transporttid til PCI-senter er lengre enn anbefalt i retningslinjene, bør man vurdere trombolytisk behandling.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorske Legeforening (Norwegian Medical Association)en_US
dc.relation.urihttps://tidsskriftet.no/2019/11/originalartikkel/behandling-av-hjerteinfarkt-med-st-elevasjon-en-observasjonsstudie
dc.titleBehandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudieen_US
dc.title.alternativeBehandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber1654-1658en_US
dc.source.volume139en_US
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.issue17en_US
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.18.0928
dc.identifier.cristin1775024
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record