Show simple item record

dc.contributor.authorSneve, Eline Mohn
dc.date.accessioned2015-08-04T08:22:09Z
dc.date.available2015-08-04T08:22:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294392
dc.description.abstractFormålet med denne mastergradsavhandlingen er å undersøke hvilken betydning selvoppfatning, matematikkangst og indre motivasjon har for utholdenheten og utmattelsen i matematikkfaget hos elever i ungdomsskolen. Disse variablene vil jeg vurdere opp mot karakterer i matematikk, kjønn og alderstrinn i skolen. Det er et stort fokus på matematikkfaget i skolen både nasjonalt og internasjonalt. På bakgrunn av dette er matematikkangst og psykisk helse i skolen viktige faktorer å rette oppmerksomheten mot for at elever skal få en god skolehverdag. Jeg har vært en del av et større prosjekt i regi av Pedagogisk institutt ved NTNU med tema ”Matematikk og motivasjon i skolen”. Jeg har benyttet meg av kvantitativ metode i oppgaven, hvor spørreundersøkelse med selvutfyllingsskjema er brukt for å innhente data. Utvalget består av 544 elever fra ungdomsskoler i Sør- og Nord-Trøndelag, samt Møre og Romsdal. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at indre motivasjon har sterkest betydning for ungdomsskoleelevers utholdenhet og utmattelse i matematikkfaget. Det er imidlertid viktig å se variablene i sammenheng med hverandre, da de i stor grad påvirker hverandre både direkte og indirekte. Matematikkangst har vist seg ikke å ha statistisk signifikant betydning for utholdenheten i stianalysen min, men det er god korrelasjon mellom variablene. Dette kan tyde på at elever reagerer ulikt ved matematikkvansker. Noen elever gir opp når de blir utrygge eller møter motstand, mens andre yter mer i håp om å unngå flere nederlag. Resultatene har også vist at selvoppfatningen i matematikk blir dårligere med økt alder. Dette gjelder for både gutter og jenter. Funnene viser imidlertid at gutter har noe bedre selvoppfatning enn jenter, men kun i liten grad.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMatematikkangst - En kvantitativ studie av ungdomsskoleelevers opplevelse av selvoppfatning, indre motivasjon, angst, utholdenhet og utmattelse i matematikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record