Show simple item record

dc.contributor.authorEng, Hanna Maria
dc.contributor.authorBie, Rolf Bruun
dc.contributor.authorSkjulsvik, Anne Jarstein
dc.contributor.authorPedersen, Anne Gro
dc.contributor.authorAlfsen, G. Cecilie
dc.date.accessioned2021-11-24T13:05:55Z
dc.date.available2021-11-24T13:05:55Z
dc.date.created2021-09-13T16:30:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2021, 141 (11), .en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831303
dc.description.abstractBAKGRUNN Medisinske obduksjoner er sjelden gjenstand for kvalitetssikring. Vi har undersøkt kvaliteten av obduksjonsrapporter i Norge og vurdert innvirkningen av feil på dødsårsaksstatistikken. MATERIALE OG METODE Hver femte medisinske obduksjonsrapport fra voksne (> 2 år) i 2014 ble gjennomgått. Obduksjonsresultatets betydning for registrering av dødsårsak ble undersøkt ved sammenligning av klinikers dødsmelding med koding i Dødsårsaksregisteret etter obduksjon. RESULTATER 389 obduksjonsrapporter fra 15 patologiavdelinger ble undersøkt. Obduksjonsbegjæring samt dødsmelding og dødsårsakskoder fra Dødsårsaksregisteret forelå for henholdsvis 339 og 360 kasus. Klinisk problemstilling forelå i 95 begjæringer, men ble kommentert av patolog i 33 tilfeller. Fedme ble sjelden oppgitt som et funn, selv ved sykelige avvik fra normalvekt. Postmortal virusundersøkelse eller toksikologi var utført i henholdsvis 1 og 28 obduksjoner. Gjennomsnittlig svartid for obduksjoner uten og med nevropatologisk undersøkelse var henholdsvis 99 og 138 dager. Feil i oppsett av dødsårsak eller mangelfull rapportering forelå i 69 kasus (18 %), hyppigst ved hjerte- og kardødsfall. Obduksjonssvaret medførte endret dødsårsak i Dødsårsaksregisteret i 206 av 360 (57 %) tilfeller med tilgjengelig kodedata. Feil i oppsett av obduksjonssvaret ga feil koding av dødsårsak i 22 av 47 (47 %) kasus med feil. FORTOLKNING Andelen obduksjonsrapporter med feil i oppsett av dødsårsak var uventet høy og kan ha konsekvenser for dødsårsaksstatistikken. Lange svartider på obduksjonene vanskeliggjør kommunikasjonen med kliniker om funn.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherNorske Legeforening (Norwegian Medical Association)en_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKvaliteten på medisinske obduksjonsrapporteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber5en_US
dc.source.volume141en_US
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.issue11en_US
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.20.1000
dc.identifier.cristin1933883
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal