Show simple item record

dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.advisorPrasolova-Førland, Ekaterina
dc.contributor.authorHagen, Filip
dc.date.accessioned2021-10-28T17:22:31Z
dc.date.available2021-10-28T17:22:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:74730471:26303556
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826389
dc.description.abstractDenne studien har utforsket VR teknologi som et potensielt verktøy for samarbeidslæring for et studieprogram på NTNU. Oppgavens fokus har vært sentrert rundt utvikling av en applikasjon som etterligner opplevelsen av det å være på en arkeologisk utgravning. Dette var også ment som et læringsverktøy for arkeologistudenter på NTNU. Under gjennomgang av tidligere forskning på fag-området ble det oppdaget at det var gjort lite forskning på området som kombinerte læring, VR, og arkeologi. Applikasjonen som ble utviklet i sammenheng med oppgaven ble brukt til å svare på forskningsspørsmålene. Oppsummert så ser det ut til at VR som et samarbeids- og læringssverktøy er et nyttig verktøy for arkeologistudenter som en bro mellom den teoretiske og den praktiske delen av utdanningen.
dc.description.abstractThis study has explored VR technology as a potential tool for education in a practical collaborative study program. The focus of the paper has been centered around developing an application that replicates the experience of excavating an archaeological dig site. This was also meant to be a tool for education for archaeology students at NTNU. When exploring the preceding research done in this field and the related work it was discovered that there had been done little preceding work done in the field that combined teaching, virtual reality, and archaeology. The application developed in combination with this thesis was of use when exploring the research questions put forward at the start of the paper. In conclusion, VR as a collaborative teaching tool seems to be a useful tool for archaeology students as a connection between the theoretical and the practical skills learned in their field.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleVirtual reality for remote collaborative learning in the context of the COVID-19 crisis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record