Show simple item record

dc.contributor.authorNornes, Mariann
dc.date.accessioned2015-03-27T11:48:46Z
dc.date.available2015-03-27T11:48:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280340
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven sett på hvordan kollegaer opplever at de gir hverandre motivasjon. Mitt utgangspunkt var problemstillingen: "Hvordan opplever medarbeidere at kollegastøtte påvirker trivsel og engasjement på arbeidsplassen?". Denne studien har fokusert på hvordan medarbeidere opplever at de gjensidig påvirker hverandre i hverdagen. Med utgangspunkt i relasjonsteori og motivasjonsteori har jeg undersøkt hvordan kollegaer oppfyller grunnleggende behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet hos hverandre. Ved å bruke en fenomenologisk undersøkelsesmetode har jeg dybdeintervjuet fem forskningsdeltakere. Målet var å fange deres opplevelse av kollegastøtte. Forskningsarbeidet er preget av mine egne perspektiver, refleksjoner og tolkninger siden forskeren er det viktigste forskningsinstrumentet i fenomenologi. I analysen kom jeg frem til fem kategorier som jeg har presentert og drøftet opp mot motivasjons- og relasjonsteori; autonomi, kompetanse, tilhørighet, tillit og motivasjon. Med utgangspunkt i "Self-determination theory" (Gagné & Deci, 2005) fant jeg at kollegaer i tillitsrelasjoner kan motivere hverandre gjensidig. Denne teorien viser hvordan tilfredsstillelse av behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet har potensiale til å øke ytre motivasjon til et nivå der det ligner indre motivasjon. Ved å hjelpe og støtte hverandre gir kollegaer hverandre autonomi og tilfører hverandre kompetanse. Begge disse komponentene er viktige for engasjement og motivasjon (Wormnes & Manger, 2005). Kollegaer øker hverandres autonomi og kompetanse gjennom sparring og tilbakemeldinger. I undersøkelsen fant jeg at tilhørighet er den viktigste faktoren for engasjement hos forskningsdeltakerne. Gjennom den sosiale relasjonen med sine kollegaer opplever de å bli sett, og å ha verdi for andre. Tilfredsstillelse av behovene for tilhørighet, autonomi og kompetanse foregår i et gjensidig samspill tuftet på tillitsforhold mellom kollegaer. Kollegastøtte, autonomi og læremuligheter påvirker jobbengasjement (Bakker & Leiter, 2010), mens læremuligheter og vitalitet (positivitet) påvirker trivsel (Schaufeli & Bakker, 2010). Jeg finner derfor at kollegastøtte oppleves å være spesielt viktig for trivsel og engasjement på arbeidsplassen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectkollegastøttenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectsdtnb_NO
dc.subjectjobbengasjementnb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.title"Kollegaene mine er grunnen til at jeg gleder meg til å dra på jobben hver dag" - En fenomonologisk studie av hvordan kollegastøtte påvirker trivsel og engasjementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record