Show simple item record

dc.contributor.advisorUgarelli, Rita
dc.contributor.advisorRaspati, Gema
dc.contributor.authorFredriksen, Ole-Morten
dc.date.accessioned2021-10-03T16:40:17Z
dc.date.available2021-10-03T16:40:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:80614795:47638614
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787259
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFor å håndtere utfordringene knyttet til voksende urbane områder, og påvirkningen av økonomiske faktorer og klimaendringer knyttet til vannforvaltning, er det nødvendig med innovasjon i bransjen. En av tilnærmingene for å håndtere problemene med bærekraftig overvannshåndtering og motandsdyktighet mot oversvømmelse i urbane områder, er naturbaserte løsninger (NBL). NBL tilsikter å beskytte, bærekraftig forvalte og gjenopprette naturlige og modifiserte økosystemer ved å benyttelse av innovative løsninger for vannforvaltning. Denne masteroppgaven sikter på å undersøke den nåværende praksisen angående dokumentasjon av NBL i Norge. Dette ved innsamling av informasjon fra litteratur og intervjuer med norske informanter med kunnskap om NBL. Prosesseringen av informasjon fra intervjuene ble gjort ved hjelp av NVivo, mens illustrasjon av resultatene ble gjort i MindManager. Resultatene tyder på at det ikke er gjøres tilstrekkelig dokumentasjon av NBL i Norge, på grunn av manglende kunnskap og et manglende system. Krav og ønsker for et system for registrering av informasjon, samt annen data ble inkludert en omfattende interaktiv figur, hvor data er koblet til hver av de ulike profilene og kategorisert innenfor ulike typer av beslutninger og nivå for tilnærming. Ut ifra den interaktive figuren, ble det utarbeidet en liste med minimumskrav for registrering av nye NBL som et forslag til data som bør inkluderes i en digital portal for dokumentasjon av NBL.
dc.description.abstractChallenges associated with growing urban areas and the interaction of economic factors related to water management and climate change, lead to a need for innovation in the sector. One of the approaches to address the issues of sustainable stormwater management and resilience against flooding in urban areas is nature-based solutions (NBS). NBS intends to protect, sustainably manage, and restore natural and modified ecosystems by including innovative solutions for water management. This master’s thesis aims to investigate the current practice of documentation of NBS in Norway; what type of data stakeholders need NBS, and desired minimum requirements for registration of NBS. This was done by collecting information from literature and interviews with Norwegian informants with knowledge of NBS. Processing of the interviews’ data was done with NVivo, while illustration of the results was done in MindManager. Results showed that there is not adequate documentation of NBS in Norway today due to a lack of sufficient knowledge and a system for this. Requirements of a system for registration of information and other data from literature were included in a comprehensive interactive map, where data were linked to different user-profiles and categorised within types of decisions and levels for approach. From the interactive maps, a list of minimum requirements for registration of new NBS was developed as a suggestion for data to include in a digital portal for documentation of NBS.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAsset Management for Nature-based Solutions (NBS): A Data Registry to Support Decision Making in Stormwater Management in Norway
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record