Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Camilla. Stabel
dc.contributor.authorBakken, Henriette
dc.date.accessioned2021-09-28T17:48:37Z
dc.date.available2021-09-28T17:48:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81048048:50963972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784984
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er vurdering i KRLE. Denne oppgaven har som mål å se på ulike vurderingsformer man kan ta i bruk i en undervisningstime. Jeg skal undersøke følgende problemstilling: «Hvilke muligheter og utfordringer innebærer ulike vurderingsformer for en planlagt økt om sentrale etiske verdier i kristendommen?». Problemstillingen undersøkes gjennom å se på relevant vurderingsteori. Oppgaven tar for seg en dokumentanalyse av et skissert undervisningsopplegg. Dette opplegget ses dermed opp mot sentrale kompetansemål i KRLE etter 10. årstrinn. Det finnes mange ulike måter å foreta vurdering på i denne timen. Likevel kan man si at vurdering må ses i sammenheng av flere faktorer.
dc.description.abstractThe theme of this thesis is assesment in the subject KRLE (Knowledge of Christianity, Religion, Philosophies of life and Ethics). The goal of the assignment is to look at different forms of assessment that can be used in a teaching lesson. To find out, I will examine the following issue: «What opportunities and challenges do different forms of assessment entail for a planned session on central ethical values in Christianity?». This issue is explored by looking at the relevant assessment theory. This thesis is based on a document analysis of an outlined teaching plan. This approach is compared to central competence in KRLE after the 10th grade. There are many different ways to make an assessment in this class. Nevertheless, it can be said that assessment must be seen in the context of several factors.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering i KRLE: Dokumentanalyse av et undervisningsopplegg i KRLE
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record