Show simple item record

dc.contributor.advisorWallin, Patric
dc.contributor.authorBerg, Veslemøy
dc.date.accessioned2021-09-28T17:42:16Z
dc.date.available2021-09-28T17:42:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:79277179:9490357
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784779
dc.description.abstractTematikken for denne oppgaven er sosial interaksjon og kommunikasjon i digitale læringsmiljø. Formålet er å undersøke studenters perspektiv på samspill i det digitale læringsmiljøet ved høyere utdanningsinstitusjoner. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven baserer seg på Goffman og Bateson sine rammeverk rundt sosial interaksjon og kommunikasjon. Nonverbal kommunikasjon vil være en av de grunnleggende teoriene i utforskingen for følgende problemstilling; Hvordan opplever studenter i høyere utdanning samspillet i digitale læringsmiljø? For å belyse problemstillingen har det blitt benyttet et kvalitativt forskningsdesign med observasjon og intervju som metode. Det har blitt gjennomført to observasjoner og tre fokus-gruppeintervju med studenter mellom 20 og 30 år. De mest sentrale funnene fra analysen er studentenes todelte perspektiver om muligheter og utfordringer med samspillet i den digitale konteksten. Studentene presiserer at de foretrekker fysiske læringsmiljø, på grunn av følelsen av manglende sosial kontakt i digitale læringsmiljø. Det nåværende læringsmiljøet studentene befinner seg i, er heldigitalt på grunn av Covid19 restriksjonene, noe som har krevd en reduksjon i sosial kontakt også på fritiden. Dette kan være en faktor som forsterker studentenes opplevelse av manglende sosial kontakt. I diskusjonen vil sentrale temaer fra analysen, som bruk av nonverbale signaler, drøftes opp imot den digitale konteksten studentene befinner seg i. Studentenes opplevelse av mellommenneskelige relasjoner vil også være et sentralt element i diskusjonen.
dc.description.abstractSocial interaction and communication in higher education are the main themes in this study. The goal is to investigate university student’s perspective on social interaction. The theoretical background for this study is based on Goffman and Bateson’s theories on social interaction and communication. Nonverbal communication will be one of the central themes in the attempt of shining light on the following research question; How do university students experience social interaction in digital learning environments? The method used to explore this question, is a qualitative research design with observation and three focus group interviews where the participants are students between 20 and 30 years old. Some of the most central results in this study where the students two-sided perspective about the possibilities and challenges with social interaction in the digital context. The students seem to prefer physical learning environments, due to the lack of social connection to others in the digital learning environment. The Covid19 pandemic has restricted the student’s personal social life as well as in their learning environment. This can have an impact on their feelings about the lack of social contact. The most central themes from the results will be discussed in the digital context. The student’s interpersonal perspectives will take place throughout the discussion.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamspill i digitale læringsmiljø ved høyere utdanning.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record