Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJi, Guomin
dc.contributor.authorTeigen, Ole Andreas
dc.contributor.authorSoltani, Sayed-Masih
dc.date.accessioned2021-09-24T19:23:34Z
dc.date.available2021-09-24T19:23:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257390:81861931
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782290
dc.description.abstract3D-printing er en ny teknologi med mange muligheter. Denne teknologien gir mulighet for å designe og skrive ut egne strukturer som kan brukes til egnet bruksområdet. Denne studien ser på muligheten for å skape armering av plaster til betongstrukturer. Ved å 3D-printe kan armeringen modelleres til strukturer som vi ikke ser ved tradisjonell armering, som potensielt kan gi bedre egenskaper. Bruksområder for dette kan være å skape armering for unike bygninger og bytte ut tradisjonell armering dersom krav kan oppfylles. Studien inkluderer prosessen rundt designing, printing og testing av strukturene og hvordan betongen er tilpasset for å passe til de alternative strukturene. I studien kommer det frem at resultatene ikke ble så gode som ønsket, og diskusjon rundt hvorfor dette var tilfellet. Designet til strukturen legger grunnlaget for hva som er mulig å gjøre rundt den. Ved for tett strukturmønster for armeringen kan det ikke brukes betong med stor kornstørrelse som tilslag. Det begrenser egenskapene til betongen om den ikke har høyt sementinnhold. En tett struktur medfører også at betongen må være relativt flytende slik at hele strukturen kan fylles. En struktur med større rom kan være relevant å undersøke, men kan være problematisk da det er vanskelig for 3D printere å lage strukturer med overheng. Om gjort riktig kan teknologien skape mange spennende løsninger, som gjør oss optimistiske til videre forskning på mulighetene dette kan skape.
dc.description.abstractThe purpose of this study is to look at the possibilities new technologies, like 3D-printing, can provide. 3D-printing is a new technology that makes it possible to print different structures and materials according to which properties you want. This can create many new opportunities for the way new buildings will be built, and it will be a big part of the future. This review looks at the possibilities of using 3D-printed structures of polymers(PLA/PETG) as a reinforcement in concrete constructions. Themes discussed in this study includes material properties, structure types, printing process, and test results of tensile and flexural strength results of 3D-printed structures. The results did not match the wanted properties and would therefore not be usable. However, with a change of materials and/or cell structure it might achieve good results, and maybe even better than traditional steel reinforcement.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title3D-Printet Armering
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel