Show simple item record

dc.contributor.advisorEiksund, Gudmund Reidar
dc.contributor.advisorBeverfjord, Maj Gøril
dc.contributor.advisorMydland, Johannes Osorio
dc.contributor.authorDavidsen, Carl-Frederik
dc.date.accessioned2021-09-20T16:06:18Z
dc.date.available2021-09-20T16:06:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57483326:32450400
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779331
dc.descriptionFull text available on 2023-10-31
dc.description.abstractSommeren 2019 utviklet Dr. Techn. Olav Olsen et konsept for en ny ankerløsning, kalt OO-ankeret. Hensikten er å konkurrere med veletablerte ankere brukt i offshoreindustrien. For å studere det nye konseptet inkluderer masteroppgaven parameter og sensitivitets studier av OO-ankeret. OO-ankeret er analysert ved numeriske beregninger i element metode programmet PLAXIS 3D. Et Python script er utviklet til å modellere, beregne i PLAXIS 3D og hente ut resultater. Parameterstudien tar for seg bruddformer, sensitivitets studier og variasjoner av geometriske parametere for to ulike eksempler av jord, en normalkonsolidert og en overkonsolidert leire. De geometriske parameterne er variert i forhold til et base case tilfelle av OO-ankeret. Resultatene viser at den mest effektive stålbruken for å oppnå økt kapasitet er ved å øke den totale dybden eller bredden av bunnplata til OO-ankeret. Et Python script for et parametrisert OO-anker er utviklet. Metoden som innebærer å bruke et Python script har stort potensiale når det gjelder å gjennomføre parameter studier av konstruksjoner med geometrisk koblede parametere eller for å optimalisere arbeidsflyten ved dimensjonering av repeterende konstruksjoner, som offshore ankere.
dc.description.abstractDuring the summer of 2019, Dr. Techn. Olav Olsen developed a concept for a new anchor solution named OO-anchor. The intention of the anchor is to compete with other well-known anchors in the offshore industry, in terms of cost and installation. To further investigate the new concept, parameter and sensitivity studies are presented in this master thesis. The OO-anchor is analysed by numerical simulations. A Python script using the PLAXIS API is used to model, calculate and produce results in PLAXIS 3D. Parametric studies of the OO-anchor are performed for two different soil conditions, a normally consolidated and an overconsolidated clay. The parametric studies include the evaluation of failure modes, sensitivity studies and variation of geometrical parameters. Mesh, structural stiffness, load angles at dip-down point and tension gap sensitivities are investigated. Results show that in the variation of geometrical parameters for the base case OO-anchor, the most efficient use of steel for increasing capacity is by increasing depth or bottom plate width for both soil conditions. A Python script for a parameterized OO-anchor is developed. The method of using a Python script has great potential when performing parametric studies of structures with coupled geometrical parameters or for optimizing the workflow of designing repetitive structures, such as offshore anchors.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleParametric Studies of a New Offshore Anchor Concept Using Python Scripting PLAXIS 3D
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record