Show simple item record

dc.contributor.advisorJostein Lund
dc.contributor.advisorSteinar Wold
dc.contributor.authorKridpromrach, Natharek
dc.date.accessioned2021-09-15T16:51:53Z
dc.date.available2021-09-15T16:51:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83582771:83584592
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778092
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDet er ingen hemmelighet at dagens teknologitrender beveger seg mot skyløsninger. Datalagringsløsninger er et av de områdene som ønskes å modernisere ved å migrere til skyen. Dette forsterkes med de uendelige mulighetene som ligger i skyen og de fordelene det fører med seg å ha databasetjeneste i skyen. Microsoft Azure er i mange land, spesielt i Norge, den ledende skytjenesteleverandøren og er dermed en aktuell leverandør å kjenne til. Denne oppgaven går ut på å utarbeide rutiner for sømløs migrering av databaser til skyen, med fokus på kildeserveren MS SQL servere til Azure SQL Database og Azure SQL Managed Instance. Begge er PaaS (Platform as a Service) løsninger av databasetjenester. De mest synlige fordelene er reduksjonen av investeringskostnadene i infrastruktur, samt mindre og enklere administrasjonsarbeid. Rutinene utarbeidet i denne oppgaven har tatt utgangspunkt i Microsoft sine dokumentasjoner, og verktøy og tjenester som er valgt for å løse oppgaven er de som er utviklet av Microsoft, noe som gir kompatibilitet til både kilde- og målservere. Samtidig er disse metodene vurdert å være de mest moderne som gir muligheter for mer automatisering, og dermed mer sømløs migrering. Det er valgt å bruke Data Migration Assistant (DMA) for å vurdere kildedatabasene som skal migreres. Dette verktøyet vil gi innsikt i kompatibilitet, funksjonalitetsparitet og om det er noe som vil hindre migreringen (Migration Blockers). Videre kan dette verktøyet også utføre enkle testmigreringer til Azure SQL Database. Likevel er den metoden som er anbefalt for produksjonsmigrering det å bruke Azure Data Migration Service (DMS) som kan migrere databaser til begge løsningene, Azure SQL DB og Azure SQL MI. Denne tjenesten har som fordel mulighet til å utføre migrering i en større skala ved bruk av PowerShell. I tillegg støtter DMS for «online» migrering til Azure SQL MI, som er den metoden som gir mulighet for datamigrering med minimal nedetid. Det er utarbeidet rutiner for migrering med DMS ved bruk av både Azure Portal og PowerShell.
dc.description.abstractIt is no secret that today's technology trends are moving towards cloud solutions. Data storage solutions are one of those areas that wants to be modernized by migrating to the cloud. This is reinforced by the endless possibilities that lie in the cloud and the benefits of having a database service in the cloud. Microsoft Azure is in many countries, especially in Norway, the leading cloud service provider and thus, is a relevant provider to know about. This thesis concerns the development of routines for seamless migration of databases to the cloud, focusing on the source server MS SQL servers to Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instance. Both are PaaS (Platform as a Service) solutions of database services. The most prominent benefits are the reduction of the investment costs in infrastructure as well as less and simpler administrative work. The routines developed in this thesis are based on Microsoft's documentations, and the tools and services chosen to solve the task are those developed by Microsoft, which provides compatibility for both source and target servers. These methods are, at the same time, considered to be the most modern which provide opportunities for more automation, thus more seamless migration. Data Migration Assistant (DMA) is chosen to be used to assess the source databases to be migrated. This tool will provide insight into compatibility, feature parity and whether there is anything that will prevent the migration (Migration Blockers). Furthermore, this tool can also perform simple test migrations to the Azure SQL Database. Neverthless, the method recommended for production migration is to use the Azure Data Migration Service (DMS) which can migrate databases to both Azure SQL DB and Azure SQL MI solutions. This service has the advantage of being able to perform migration on a larger scale using PowerShell. In addition, there are opportunities for "online" migration to Azure SQL MI, which is the method that penables data migration with minimal downtime. The developed routines for migration with DMS are using both Azure Portal and PowerShell.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDatabasemigrering fra on-prem SQL-server til Azure
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record