Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorReitan, Maria
dc.contributor.authorStrømstad, Sivert Johan Lorentsen
dc.date.accessioned2021-09-15T16:37:49Z
dc.date.available2021-09-15T16:37:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83511437:83539772
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777998
dc.description.abstractSammendrag Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan man burde evaluere om en bedrift er åpen for implementering av Enterprise Social Network (ESN) som kommunikasjonsverktøy. ESN er en ny plattform for kommunikasjon som mange bedrifter har innført de siste årene. Men før man setter i gang en innføringsprosess, burde man finne ut om bedriften er klar for en slik implementering. Dette blir undersøkt gjennom en casestudie av en bedrift som i dag ikke har ESN, men som er interessert i en slik plattform som et kommunikasjonsverktøy. Dette prosjektet har valgt å undersøke den digitale kommunikasjonen i bedriften og deres ansattes holdninger til innføring av en ny løsning. Dette har blitt gjort ved å gjøre dybdeintervjuer med flere ansatte i bedriften. Resultatene av disse intervjuene har blitt satt opp mot teori om internkommunikasjon og teknologiakseptanse. For casebedriften ser man at de har store utfordringer når det kommer til internkommunikasjon, men holdningene for å implementere ESN som en ny plattform er overordnet positive. De utfordringene som casebedriften har med internkommunikasjon gjør at man ikke ville anbefale å gjøre starte en innføringsprosess av ESN for øyeblikket. Ved å gjøre en casestudie av en bedrift er det kommet fram til at å utforske deres digitale kommunikasjonsløsninger og holdningene til de ansatte angående implementering av en ESN-plattform, viser om en bedrift en moden for en slik innføringsprosess. Denne evalueringen setter lys på eventuelle utfordringer en bedrift har med sin interne kommunikasjon og om de ansatte har de rette forutsetningene for å ta i bruk ESN som et kommunikasjonsverktøy.
dc.description.abstractAbstract This bachelor thesis revolves around how you should evaluate if a company is open for the implementation of Enterprise Social Network (ESN) as a communication tool. ESN is a new platform for communication that a lot of companies has introduced the last couple of years. However, before you can start an implementation process, you must find out whether the company is ready for such an implementation or not. This will be investigated by doing a case study of a company that does not use ESN for the moment, but who are interested in this kind of a platform as a communication tool. In this project it has been chosen to investigate the digital communication in the company and their employees’ attitude towards the implementation of a new solution. This will be done by doing in-depth interviews with multiple employees within the company. The results from these interviews have been compared to theory about internal communication and technology acceptance. The result from this study shows that the company in question has big challenges when it comes to their digital communication. On the other side, their employees’ attitudes towards the implementation of ESN are overall quite positive. Nonetheless, with the challenges that the company has with the internal communication, you cannot recommend them to start an introduction process of ESN now. This case study shows that by investigating a company´s digital communication solutions and their employees’ attitudes towards the implementation of an ESN platform, you find if the company is ready for such a implementation process. This kind of evaluation shines a light on the potential challenges a company has with the internal communication and if their employees have the right prerequisites for using ESN as a communication tool.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital Kommunikasjon - Hvordan evaluere om en bedrift er åpen for implementasjon av Enterprise Social Network som et kommunikasjonsverktøy
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel