Show simple item record

dc.contributor.advisorAlsos, Ole Andreas
dc.contributor.authorKerr, Caspar Boye Martens
dc.date.accessioned2021-09-14T16:50:56Z
dc.date.available2021-09-14T16:50:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:52603572:20926469
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776818
dc.descriptionFull text available on 2023-08-03
dc.description.abstractProsjektet ble iverksatt som følge av isolasjonen og asosialiteten som fulgte med Covid-19-pandemien i 2020. I denne oppgaven undersøkes utfordringer knyttet til sosialisering gjennom videokonferanseprogramvare, en løsning på utfordringene blir foreslått og utviklingen av en såkalt “Videososialiseringstjeneste” blir dokumentert. Blant de oppdagede problemene finnes det nylig konkretiserte Panelproblemet og vanskeligheter med å overføre ikke-verbal kommunikasjon, og flere problemer dukket opp i utviklingsprosessen. Den utviklede minimumsversjonen av tjenesten testes i reelle situasjoner med positiv tilbakemelding, og til slutt blir muligheten for fremtidige versjoners funksjonalitet og utseende utforsket. Målet er at plattformen skal tjene alt fra uhøytidelig sosialisering til mingling og diskusjoner i profesjonelle omgivelser. I tillegg foreslås og testes et system for en digital gjengivelse av kroppsspråk separat fra videostrømmer, dog uten noen tydelig konklusjon.
dc.description.abstractThis project was spawned by the isolated and asocial world suddenly brought upon us by the Covid-19 pandemic of 2020. In this thesis, the issues of socializing through video conferencing are looked into, a solution to the issues is proposed and the development of a subsequent “Video Socializing” minimum viable product is described. Among the uncovered issues are the Panel Problem and the difficulty in transmitting non-verbal communication, with more problems arising as part of the development process. The MVP is tested in some realistic scenarios with positive feedback, and finally functionality and aesthetics for future versions are ideated to accommodate settings ranging from casual socializing to mingling and discussing in professional environments. In addition, a system for the display of body language as meta data to the video stream of video conversations is proposed and briefly tested, with inconclusive results.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleVideo Socializing: An Improved System for Group Video Communication
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record