• Bolter – brukes med armbrøst, ikke mutter. 

   Sørsæther, Krister Mastad (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om bolter fra armbrøst funnet i Erkebispegården i Trondheim. Armbrøst og bolters utvikling blir analysert sammen med et lite antall boltspisser fra Erkebispegården i en undersøkelse om hva de ...
  • Bondestortingets lokaldemokrati: formannskapslovene i norske aviser 

   Hanslien, Synne Svarstad (Bachelor thesis, 2021)
   Den norske politikken på 1830-tallet var preget av de politiske bøndene. Bøndene i Norge fikk stor innflytelse med bondeflertallet på Stortinget i 1833. Som en følge av flertallet fikk Norge lokaldemokrati med formannskapslovene ...
  • Brexit: The Framing of Migration and Economy by Four British Newspapers 

   Høstmark, Turid (Master thesis, 2020)
   Denne avhandlingen er en studie av hvordan den britiske pressen «framet» spørsmålene om innvandring og økonomi under 2016-kampanjen for folkeavstemningen om EU-medlemskap i Storbritannia. Ved å gjøre en innholdsanalyse ...
  • «Britannia-prosjektet» 

   Merli, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bachelorppgaven undersøker utlån av kunst fra Trondheim kunstmuseums kunstsamling og deres samarbeid med Britannia Hotel fra 2019 frem til i dag. Videre sammenlignes samarbeidet og museumspraksisen med prosedyrene i ...
  • Brobyggingspolitikken i etterkrigstiden 

   Engesli, Stefan (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven ønsker å se på hvorfor Gerhardsen kjørte en linje med Brobyggingspolitikk? og ikke minst hvorfor brobyggingspolitikken forsvant hva var årsaken til dette og den mer vestlig og moderate vending i Gerhardsens ...
  • Bronsealderens lerret: En studie i bruken av mikrotopografiske elementer i bergkunst 

   Flatland, Ingrid Athena (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har som mål å studere tilstedeværelsen og bruken av mikrotopografi innenfor bergkunst i bronsealderen, og drøfte rundt hvordan dette kan endre tolkningen av figurer på bergflaten. Oppgaven ser spesifikt ...
  • Bruk av digital interaktivitet på Forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim 

   Brækkan, Anders Eriksrød (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har jeg gått inn på bruken av interaktivitet i museene, og spesifikt hvordan det brukes på Forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim. Jeg har sett på hvordan teoretiske begreper som sensorisk formidling, ...
  • Byparken i Mosjøen- Forvaltning, bruk og aktivering av ulike verneverdier 

   Urvik, Julie (Bachelor thesis, 2020)
   Under praksisperioden min hos Vefsn Kommune, avdeling Plan og Utvikling ble min interesse vekket for byparken i hjembyen min, Mosjøen. Den er en av to fredede byparker i Norge, der den andre er Frognerparken i Oslo. I denne ...
  • Changes to the French clergy during the French Revolution 

   Magnus Bye Giset (Bachelor thesis, 2021)
   Den franske Revolusjonen i 1789 førte med seg en rekke store endringer til den Franske kirken og de geistlige medlemmene, både når det kommer til velstand, innflytelse, og deres politiske rolle. Denne teksten prøver å ...
  • Changing Relations? A Comparative Study of the European Union’s Relations with Tunisia and Libya 

   Isungset, Even (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven undersøker EU sine relasjoner til Tunisia og Libya i perioden 2014 til 2020. Det for å se om det har vært endringer i forholdet og hvordan EU sine relasjoner er forskjellige til de to landene. Oppgaven undersøker ...
  • Chinese FDI: A source of power? 

   Dignes, Pernille. (Master thesis, 2021)
   The aim for this thesis was to explore the topic of Chinese FDI. Chinese FDI has become a topic in the EU, and there have been some concern raised by the EU and its member states. The thesis explores if it’s possible for ...
  • Cooperation between the European Union (EU) and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) through the lens of Atalanta and Sophia as cases 

   Nieder, Aaron (Bachelor thesis, 2020)
   Debatten innenfor det teoretiske feltet internasjonale relasjoner (IR) har på det lengste hatt fokuset stat mot institusjon. Denne oppgaven undersøker det maritime samarbeidet mellom den europeiske union (EU) og ...
  • Crisis at home and abroad 

   Tronrud, Nils Oskar (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven undersøker jeg hvordan flyktningkrisa fra 2015 økte oppslutningen til Sverigedemokratene (SD) og hvorfor responsen til de etablerte partiene slo feil. Dette er gjort gjennom å fokusere på konseptene tilbud ...
  • Dampskipsevangeliet - Havn og Kommune som systembyggere av infrastruktur i Narvik 1899-1933 

   Sundsbø, Christian Føre. (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å se på Narviks tidlige byutvikling fra 1899 til 1933 med større fokus på Havnen og Kommunen. Tidligere historisk forskning om både norsk urbaniseringshistorie og Narviks utvikling har ...
  • Danskenes farvell til Gullkysten: Salget av de danske besittelsene på Gullkysten til Storbritannia i perioden 1842-1850 

   Olsbø, Anna (Master thesis, 2020)
   Masteroppgaven belyser prosessen rundt salget av de danske besittelsene på Gullkysten til Storbritannia i 1850, med vekt på perioden 1842-1850, og med det slutten på en viktig epoke i dansk-norsk historie. Oppmerksomheten ...
  • De første kvinnelige fotografene i Lillehammer 1868-1936 

   Hagen, Emil. (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag I denne oppgaven blir det sett på de kvinnelige fotografene i Lillehammer som kom i 1868 og var i byen til siste atelier ble lagt ned i 1936. Oppgaven tar også for seg tiden før og etter de kvinnelige fotografene. ...
  • De norske skillelinjene og EU 

   Soltveit, David (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Medlemskap i Den europeiske union (EU) har vært gjennom nasjonale folkeavstemninger to ganger for det norske folk, den første i 1972 og den andre i 1994. Begge gangene har de svart hårfint nei til medlemskapet, ...
  • De tause barna 

   Roland, Amanda (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg barnetegninger og innskrifter i lesebøker fra Døveskolen i Trondheim. Oppgaven diskuterer hvilken informasjon den sekundære informasjonen ved lesebøkene kan gi oss om barnas opplevde virkelighet ...
  • Dealing with LGBTQ Right Infringements: The EU’s Response to the violation of LGBTQ rights in Poland and Hungary 

   Asmussen, Marte Soland (Bachelor thesis, 2021)
   Den Europeiske Union (EU) har i løpet av de siste tiårene vokst fram som en av de mest prominente aktørene som fremmer lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LGBT) personers rettigheter på verdensbasis. Over ...
  • Deltakelse på Løvikremma Et blikk på hvordan deltakelse på lokalmuseum kan bidra til engasjement og mangfold 

   Jannicke Hesthol Løvik (Bachelor thesis, 2021)
   Det å kunne delta vil si å ha mulighet for innflytelse og medvirke ved de kulturminner man selv ønsker. Dette er viktig for å skape interesse rundt kulturminner. Kulturarven angår alle, og deltakelse er grunnleggende for ...