Now showing items 281-294 of 294

  • Vegarbeid som kulturmiljøprosjekt 

   Pålsrud, Torgil Hårstad (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg sammenhengen mellom valg av formidlingsløsninger og tilrettelegging, og strategiene vern gjennom bruk og lokal verdiskaping. For å se på dette er tre kulturmiljøprosjekter brukt som caser: ...
  • Veien hjem 

   Hansen, Liv Martha (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektet Bååstede har jobbet med å få tilbakeført den samiske kulturarven hjem, til de samiske museene. Dette har vært en prosess med både utfordringer og oppturer, der samarbeid har vært et nøkkelord. I Norge har det ...
  • Verneverdier i modernismens næringsbygninger - Et eksempelstudium av næringsområdet Sluppen 

   Kaliski, Stefan (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven prøver å finne svar på hvilke verdier som finnes i bygningsmassen på næringsområdet Sluppen – et bedriftsområde tilsvarende dem vi finner rundt andre mellomstore og større norske byer. Området er dominert ...
  • Victorian Suicide and its Portrayal in the Times 

   Frislid, Erlend. (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om hvordan selvmord ble rapport på av den Britiske avisen Times i årene 1840-1860. Jeg har valgt ut 22 nyhetsartikler fra perioden. Disse nyhetsartiklene handler alltid om vellykkede selvmord, uten ...
  • Videregående skole og historiene som 'fremdeles' ikke blir fortalt 

   Schiøtz, Alexandra Michelsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven studerer hvordan tyskerjentene i Norge blir fremstilt i norske tekstbøker for videregående i perioden 1946-2014. Gjennom komparativ analyse undersøkes det hvordan fremstillingene varierer både over tid og ...
  • Vikingtidens mektige dronninger eller vikingtidens mektige elitekvinner? 

   Nygjelten, Synne Solli (Bachelor thesis, 2021)
   Målet i denne oppgaven har vært å analysere og undersøke fremstillingen av de historiske skikkelsene Gunnhild kongsmor og Dronning Astrid. Gjennom problemstillingen Hva var det som gjorde en dronning til en dronning, og ...
  • Vil plikten rå følelsene? En vordende dronning portretteres i norske og britiske aviser 

   Solberg, Hedda (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvilke egenskaper og handlinger ved dronning Maud norske og britiske aviser skrev om perioden 18. oktober til 18. november 1905. Hvilke egenskaper ved dronningen de var ...
  • Virale medier i virale tider – sosiale medier ved norske kulturarvsinstitusjoner under COVID-19 epidemien 

   Siebke, Tor-Einar (Master thesis, 2020)
   Sosial medier er tatt i bruk ved mange av landets kulturarvsinstitusjoner, men bruken er lite dokumentert og evaluert. Sosiale medier har mange muligheter og aspekter som gjør de godt egnet til å bidra til at museene kan ...
  • Virtues in the eyes of Christine de Pizan 

   Envik, Hanne Berg (Master thesis, 2020)
   Problemstillingen for denne masteroppgaven er som følger: Hvilke kvinnelige dyder var viktigst for Christine de Pizan basert på de kvinnelige eksemplene inkludert i The Book of the City of Ladies? En hypotese om at det er ...
  • Voter Tunrout in the 2019 European Parliament Election: A case study analysis of Hungary, Poland, and Slovakia 

   Bordal, Matilde Brox (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven har som formål å forklare den økte valgdeltakelsen i 2019 valget i Europaparlamentet, samt å legge fram noen forklaringer på denne endringen. Oppgaven legger vekt på situasjonen i Ungarn, Polen og Slovakia ...
  • What was the response of the European Union to the financial debt crisis of 2008, and what economic measures were adopted in order to fight back the crisis? A case of Greece and Ireland. 

   Dichmann, Simon. (Master thesis, 2020)
   Den finansielle gjeldskrisen i 2008 hadde en enorm påvirkning ikke bare på den europeiske økonomien, men også i verdensomspennende skala. Økonomisk krise begynte i 2007 med krasjet og krisen i subprime-boliglånsmarkedet i ...
  • Women and Terrorism 

   Aleksandersen, Maren (Bachelor thesis, 2021)
   Siden utbruddet av Den syriske borgerkrigen i 2012 har tusenvis av europeiske borgere reist for å tilslutte seg Den islamske staten i Irak og Syria (IS). Disse er definert som fremmedkrigere av FNs sikkerhetsråd, og er ...
  • Å bo i et Tukthus 

   Coco, Christina (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en problemstilling angående bygningsvern. Problemstillingen omfatter hvordan det er å være privat eier av en verneverdig bygning idag. Dette ville jeg se nærmere på da det er et av de ...
  • Å få historier frem i lyset 

   Haugen, Camilla Gresseth (Bachelor thesis, 2021)
   Siden samfunnet og verden er i stadig endring, er det viktig å tenke på å endre tanker og fremgangsmåter rundt ulike ting for å henge med i utviklingen. Endringer skjer i stadig raskere tempo, og det kan være en utfordring ...