• Napoleons flukt fra Elba i fransk og engelsk karikatur 

   Hekland, Ingvild Bakken (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Erwin Panofskys metode for ikonografisk analyse og forsøker å besvare spørsmålet «hva er det egentlige budskapet i napoleonskarikaturene L’enjambée impériale og Escape of Buonaparte from ...
  • Napoleons militære karriere: fra pyramidene i Egypt til platået i Austerlitz 

   Grasbakken-Løkken, Jens (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om hvordan den franske invasjonen av Egypt 1798-1801 preget Napoleons militære karriere. Oppgaven skal undersøke hvorfor den franske invasjonen av Egypt var viktig for Napoleon. Siden Napoleon var ...
  • Never has it been considered as a race Eisenhower-administrasjonens håndtering av Sputnik-sjokket, 1957-1958 

   Skotte, Henrik (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven analyserer hvordan Eisenhower-administrasjonen reagerte og responderte på nyheten om at Sovjetunionen hadde lyktes med å skyte verdens første kunstige satellitt opp i verdensrommet 4. oktober 1957. ...
  • NHO in Europe: A Study on an Interest Group's Choice of Lobbying Channels and Strategies in the European Union 

   Faarup Storvik, Emilie. (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) lobbyvirksomhet mot den Europeiske Union. Oppgaven vil se på NHOs lobbing inn mot den Europeiske Unions sosialpolitikk og dens finansiering av forskning og ...
  • Nok er nok: Putins oppgjør med Vesten 

   Myrseth, Kristian (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg utviklingen av russisk-amerikanske relasjoner på begynnelsen av 2000-tallet. Problemstillingen til denne oppgaven er å undersøke om bruddet mellom USA/Vesten kom som resultatet av en endring av ...
  • Norge og Italia 1859-1870 

   Aurstad, Alexander Grønn (Bachelor thesis, 2021)
   Målet med denne bacheloroppgaven er å besvare problemstillingen: Hvordan ble samlingen av Italia fremstilt av norske aviser? Oppgaven fokuserer på tidsrommet fra oppbyggingen av den fransk-østerrikske krig i 1859 frem til ...
  • Norsk forsvarspolitikk i skyggen av Tsjekkoslovakia-krisen i 1968: Kontinuitet eller endring? 

   Arthur Wiik (Master thesis, 2020)
   Denne mastergradsavhandlingen undersøker hvordan invasjonen av Tsjekkoslovakia i 1968 påvirket de norske forsvarsplanene som ble ferdigstilt i samme periode. Forsvarsplanen for 1969-73 var ferdigstilt i mars 1968, men ble ...
  • Norsk Keisertid 

   Brattsti, Eirik (Bachelor thesis, 2020)
   Norsk Keisertid – Oppsummering Bachelor Oppgave HIST2010 V2020 Eirik Brattsti ---------------------------------- I tiden før første verdenskrig gjennomgikk verden og Europa især, en enorm omveltning. Hele samfunnet ble ...
  • Norsk Nasjonalisme og Nasjonsbygging på 1800-Tallet 

   Schei, Tor Håvard (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Norge i perioden 1814 – unionsoppløsningen i 1905. Målet med oppgaven var å finne ut hvilke faktorer som spilte størst rolle i den norske nasjonsbyggingsprosessen, og diskutere graden av ...
  • Norske frivillige i første slesvigske krig 

   Holten, Jo-Ivar (Bachelor thesis, 2020)
   I 1848 brøt den første slesvigske krig ut og 114 nordmenn valgte å delta som frivillige i krigen. På samme tid var den pan-nasjonale bevegelsen skandinavismen på sitt mest utbredte. Denne oppgaven undersøker om skandinavismen ...
  • Norske myndigheters handlingsrom i møte sosial dumping i et europeisert arbeidsmarked 

   Hustad Langset Jenny (Bachelor thesis, 2021)
   Med tittelen «Norske myndigheters handlingsrom i møte sosial dumping i et europeisert arbeidsmarked» er oppgavens hensikt å belyse norske myndigheters muligheter til å begrense sosial dumping i Norge gjennom å anvende ...
  • Norske og danske tyskerjenter i frigjøringens lykkerus 

   Hetland, Ingrid. (Bachelor thesis, 2020)
   Under andre verdenskrig var det flere kvinner i Norge og Danmark som forelsket seg i tyske soldater. Kvinnene som innledet et forhold til de tyske soldatene skulle få store konsekvenser i etterkrigstiden. Kvinnene betegnes ...
  • Norway and the Age of Populism 

   Svean, Marie (Master thesis, 2021)
   Denne studien undersøker den Norske debatten som gjelder Den europeiske union og EØS-avtalen i møte med Brexit og en tid preget av økende populistiske grupperinger i Europa. Den undersøker hva det er som karakteriserer ...
  • NORWAY AND THE EUROPEAN GREEN DEAL 

   Bengtsson, Magnus (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven forsøker å svare på i hvilken grad Europeiske Union (EU) påvirker Norges klima og miljøpolitikk. For å gjøre dette bruker oppgaven direktiv om engangsartikler av plast (EU direktiv 2019/904) for å studere ...
  • Norway's green energy potentials and obstacles. The opportunities and difficulties in creating Norwegian energy and cutting greenhouse gases 

   Saxlund, Håvard Kristiansen (Bachelor thesis, 2020)
   This thesis looks at Norway’s opportunities and difficulties in expanding Norwegian green energy and cutting greenhouse gases. As part of this, the thesis will examine what energy-production Norway already possess, and ...
  • Om husene kunne fortelle 

   Stangnes, Rebekka (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven har som mål å se på hvordan husene på det lille tettstedet Svullrya kan brukes som tidsvitner i formidlingen av stedets historie. Hvordan husenes historier, spor etter bruk, arkitektur og arkivmateriale ...
  • Operation Just cause 

   Kristoffer E. T. Vidal (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag: Den 20. desember 1989 invaderte USA Panama, invasjonsstyrken besto av mer enn 26 000 soldater fra alle bransjene i det amerikanske militæret. Denne oppgaven kommer til å evaluere hvorfor denne massive operasjonen ...
  • Outside the Rink The role of British Colonial Africa in the NATO negotiations 

   Gjevik, Ole Christian (Master thesis, 2020)
   Storbritannia spilte en nøkkelrolle i forhandlingene om Atlanterhavspakten, men hva gjorde de med “bagasjen” de hadde med seg i forhandlingene - de afrikanske koloniene? Denne avhandlingen tar for seg hvilken rolle de ...
  • Overgang fra Norrønsk reglion til Kristendommen Hvordan forandret forholdet mellom konge og adel seg i perioden 1030-1093 ? 

   Bjelland William-Peter (Bachelor thesis, 2020)
   Oppsummering 1035 er det store omveltnings året for den norske kongemakten. Rikskongedømmet og et sentralisert riksstyre fikk muligheten til å vokse frem, og får muligheten til å stadfeste seg. Dette kunne hende for kongen ...
  • Politisering og sikkerhetifisering av Nord Stream 2 

   Babic, Dajana (Bachelor thesis, 2021)
   Dette er en analyse av et stadig mer aktuelt tema innad i EU; politisering og sikkerhetifisering. Den vil benytte Nord Stream 2 som en casestudie. Oppgaven tar for seg problemstillingen «Hvordan har Nord Stream 2 blitt ...