Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Knut Sverre
dc.contributor.authorGrong, Ketil
dc.contributor.authorHoff, Per-Ivar
dc.contributor.authorWaba, Alexander
dc.date.accessioned2021-06-25T07:48:44Z
dc.date.available2021-06-25T07:48:44Z
dc.date.created2021-06-23T10:45:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2021, 141 (1), .en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761277
dc.description.abstractBAKGRUNN Pasienter med atrieflimmer/flutter som skal gjennomgå en åpen hjerteoperasjon, kan behandles med ablasjon av arytmogene foci under samme inngrep. Sinusrytmen gjenopprettes hos de fleste på kort sikt, men langtidsresultatene er mer usikre. I denne studien, som er en del av den internasjonale CURE-AF-studien, evalueres resultater etter Cox-maze IV-operasjon for atrieflimmer i Norge ved oppfølging etter seks år. MATERIALE OG METODE 19 pasienter inngikk i denne prospektive kohortstudien. Atrieflimmer hadde vart i 40 måneder i gruppen med langvarig persisterende atrieflimmer (n = 12) og 6 måneder i gruppen med persisterende atrieflimmer (n = 7). Operasjon for atrieflimmer ble utført etter Cox-maze IV-prosedyren i CURE-AF-protokollen. De første 12 månedene var oppfølgingen strikt etter CURE-AF-protokoll, deretter var oppfølgingen i primærhelsetjenesten. RESULTATER Sinusrytme var reetablert hos 11 pasienter ved utskrivning og hos 14 pasienter seks måneder postoperativt. Ved oppfølging etter 5–6 år hadde alle pasienter med langvarig persisterende atrieflimmer fått residiv. To av disse fikk sinusrytme etter elektrokonvertering. Seks av syv i gruppen med persisterende atrieflimmer hadde sinusrytme etter 5–6 år. FORTOLKNING Initialt var resultatene gode, med retablering av sinusrytme hos over ⅔ av pasientene etter 6–9 måneder. Fem år senere ble det påvist høy residivfrekvens hos pasienter med langvarig persisterende atrieflimmer. Flere residiv var ikke blitt oppdaget eller forsøkt behandlet av helsevesenet.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorske Legeforening (Norwegian Medical Association)en_US
dc.relation.urihttps://tidsskriftet.no/en/2021/01/originalartikkel/long-term-follow-after-surgery-atrial-fibrillation-concomitant-open-heart
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLong-term follow-up after surgery for atrial fibrillation with concomitant open heart surgeryen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber8en_US
dc.source.volume141en_US
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.20.0279
dc.identifier.cristin1917881
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal