Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Mette
dc.contributor.authorThingstad, Pernille
dc.contributor.authorBogen, Bård Erik
dc.contributor.authorTaraldsen, Kristin
dc.date.accessioned2021-03-24T10:17:24Z
dc.date.available2021-03-24T10:17:24Z
dc.date.created2020-12-20T11:53:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationFysioterapeuten. 2020, 87 (8), 64-69.en_US
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735254
dc.description.abstractHensikt: Å undersøke hva som karakteriserer eldre med hoftebrudd som ikke gjenvinner mobilitet, samt å beskrive mengden fysioterapi denne gruppen mottar det første året etter hoftebrudd. Design: Prospektiv kohortestudie. Materiale: 129 hjemmeboende eldre (≥ 70 år) med hoftebrudd gjennomførte testing under sykehusoppholdet, og etter fire og 12 måneder postoperativt. Metode: Gjenvinning av mobilitet etter 12 måneder ble klassifisert ved bruk av mobilitetsskalaen på Nottingham I-ADL Skala. Logistisk regresjon ble benyttet for å evaluere sammenhengen mellom å ikke gjenvinne mobilitet og fysisk funksjon (Short Physical Performance Battery), kognitiv funksjon (Klinisk demens vurdering og Mini Mental Status Evaluering), smerte ved gange (numerisk smerteskala), bekymring for fall (Short Falls Efficacy Scale International), depresjon (Geriatrisk depresjonsskala) og antall fysioterapikonsultasjoner basert på tall fra HELFO og kommunal journal. Resultat: Gjennomsnittsalder i utvalget var 82.8 år (±6.26), og 55% av deltakerne gjenvant ikke mobilitet 12 måneder etter hoftebrudd. Fysisk funksjon ved fire måneder var en uavhengig prediktor for å ikke gjenvinne mobilitet (OR 0.68; p<0.001; KI 0.56-0.83). Det var stor variasjon i mengde fysioterapi deltakerne mottok (fra 1-98), med 32 konsultasjoner som median. Konklusjon: En stor andel av eldre som gjennomgår hoftebrudd gjenvinner ikke samme mobilitet som før bruddet. Fysisk funksjon ved fire måneder er viktig for gjenvinning av mobilitet, mens mengen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbunden_US
dc.relation.urihttps://fysioterapeuten-eblad.no/magasiner/fysioterapeuten-8-2020/
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleGjenvinning av mobilitet etter hoftebrudd – en prospektiv kohortestudieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber64-69en_US
dc.source.volume87en_US
dc.source.journalFysioterapeutenen_US
dc.source.issue8en_US
dc.identifier.cristin1861982
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal