Show simple item record

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.advisorEngvik, Gunnarnb_NO
dc.contributor.authorUtgaard, Sissel Wiknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:30Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:30Z
dc.date.created2014-02-28nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier699661nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271833
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen er det yrkesfaglærerens opplevelse av profesjonell utvikling som er i fokus. Problemstillingen er: Hvordan opplever yrkesfaglærere i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag profesjonell utvikling det første året i yrket? Kravet til lærerprofesjonalitet blir stadig større for å kunne spille i takt med samfunnets raske endringer. Lenge trodde man at lærere som ble ferdigutdannet kunne gå rett inn i skolen som profesjonelle eksperter i undervisningen. I dag er det aksept for at det først er etter endt utdanning læreren utvikler sin profesjonalitet. Essensen i denne oppgaven er rettet mot yrkesfaglærerens læring og utvikling av profesjonalitet innenfor utdanningsprogrammet helseog oppvekstfag i videregående skole. Gjennom en kvalitativ studie med halvstrukturerte intervjuer av fem yrkesfaglærere og analyse av datamaterialet kom jeg frem til fire hovedkategorier, som kan forklare hva som kjennetegner de fem yrkesfaglærerens opplevelse av profesjonell utvikling. De fire kategoriene viser at: 1)identitet og rolleforståelse, 2)relasjoner og samarbeid, 3)det doble praksisfelt og 4) anerkjennelse og emosjoner er det som kjennetegner de fem informantenes opplevelse av profesjonalitet det første året som nyutdannet lærer. Kategoriene er belyst og drøftet med utgangspunkt i en humanistisk eksistensiell forståelse av lærerens læring og utvikling.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleYrkesfaglærerens profesjonelle utvikling det første året i yrket: En kvalitativ studie av fem yrkesfaglærere innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record