Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorKrogstie, Camilla Hellesøynb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:11Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:11Z
dc.date.created2013-02-19nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier606478nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271723
dc.description.abstractGroup counseling seeks to improve people’s understanding of communication and interpersonal relations, while simultaneously developing self-awareness. Self-development means learning and discovering that leads to growth, development and inner change. In addition, the experience of self-acceptance and acceptance from others is essential for individual development. Therefore, it can be said that group counseling, communication, interpersonal relations, self-awareness and the importance of acceptance are all relevant themes in this study. This study concerns how group counselig is experienced as a foundation for self-development and growth. The study is Q-methodological and results show how selfacceptance, need for belonging, desire for genuin mutuality and courage is perceived as important values in the self-development process. How these four subjects are experienced, potential consequences of these so-called fundamental values, and how people in groups of four different fundamental values can work together, are discussed.nb_NO
dc.description.abstractI grupperådgivning jobber man med forståelse av kommunikasjonsmønstre og relasjoner, samtidig som man utvikler sin selvbevissthet. Selvutvikling forstås som læring og oppdagelser som fører til vekst, utvikling og indre forandring. I tillegg er opplevelsen av selvaksept og aksept fra andre av vesentlig betydning for individets utvikling. Det kan derfor sies at grupperådgivning, kommunikasjon, relasjoner, selvbevissthet og betydningen av aksept alle er relevante tema for denne studien. Denne studien handler om hvordan grupperådgivning oppleves som grunnlag for selvutvikling. Studien er Q-metodologisk og resultatene viser hvordan henholdsvis selvaksept, behov for tilhørighet, ønsket om gjensidighet og mot oppleves som viktige verdier i selvutviklingsprosessen. Hvordan disse fire såkalte grunnverdiene oppleves, hva som kan være en konsekvens av disse, og hvordan mennesker i grupper med fire ulike grunnverdier kan fungere sammen, drøftes.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleSelvutvikling i et grupperådgivningsperspektiv: En Q-metodolgisk studie om studenters subjektive syn på hvordan de opplever selvutvikling i gruppernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record