Show simple item record

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanornb_NO
dc.contributor.advisorDrugli, May Brittnb_NO
dc.contributor.authorSchanke, Torenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:44:49Z
dc.date.available2014-12-19T14:44:49Z
dc.date.created2011-07-08nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier430327nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271593
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler læreres erfaringer med deltakelse i DUÅs skole- og barnehageprogram, et veiledningsprogram rettet mot lærere som arbeider med små barn som viser atferdsvansker. Et utvalg av 10 lærere som tidligere har deltatt på kurset i regi av Webster-Stratton spesialteam, ved BUP klinikk, Trondheim, har vært informanter i undersøkelsen som belyser følgende problemstilling: Hvor fornøyde er lærerne med å ha deltatt på Webster-Strattons lærerkurs, og hvordan opplever de at deltakelsen har påvirket dem og deres arbeid med barn som viser atferdsvansker i skolen? Kvalitativ metode er valgt for å svare problemstillingen. Oppgaven følger ikke én spesifikk metoderetning, men inneholder elementer fra blant annet fenomenologi og grounded theory. Kvalitativt forskningsintervju har blitt valgt for innhenting av data, og hensikten har vært å få innblikk lærernes subjektive erfaringer med deltakelsen. Datainnsamlingen ledet frem til kategoriene: (1) Atferdsvansker – forståelse og opplevelse blant lærerne, (2) Fornøydhet med kursets innhold og oppbygging, (3) Bruk av programmets strategier, og (4) Opplevelse av utbytte etter deltakelsen. Funnene indikerer at kursdeltakerne er veldig godt fornøyde med kurset, og at de har tatt med seg flere av de strategiene som kurset har til hensikt å formidle.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleDUÅs skole- og barnehageprogram: En studie av 10 læreres erfaring med deltakelsennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record