Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNergård, Tonenb_NO
dc.contributor.authorPaus, Karoline Gillebonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:41:02Z
dc.date.available2014-12-19T14:41:02Z
dc.date.created2013-03-26nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier613128nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270323
dc.description.abstractDet har i det siste vært mye fokus på elevenes realfagskompetanse i skoledebatten. Det snakkes blant annet mye om at det viktigste for å øke elevenes kompetanse er å styrke lærernes kompetanse, både faglige og didaktisk. I den forbindelse har det også vært fokus på språk i skolen, særlig lesing og skriving i alle fag, også naturfag. Det legges mer og mer vekt på den språklige delen av opplæringen. Alle fag har sitt eget spesifikke språk, men det sies at kjemi har et spesielt komplisert språk, mye fordi språket inneholder mange abstrakte fagbegrep. Skal elevene klare å lære seg faget, må de også lære seg disse begrepene. Hensikten med denne studien er ikke å gi en fasit på hvordan man skal styrke den språklige opplæringen i kjemi. Tanken er å kartlegge noen oppfatninger som finnes hos elever på 9. trinn, for å bevisstgjøre lærere på hva man kan møte og hva som kan oppstå av oppfatninger dersom man ikke er på vakt. Læreplanen for Kunnskapsløftet og to læreverk for ungdomsskolen, "Trigger" og "Eureka!", dannet grunnlaget for å avgjøre hvilke begrep i kjemi som var sentrale på dette nivået i utdanningen. Empirien som trengtes for si noe om elevenes forståelse av begrepene, ble samlet inn ved hjelp av kvantitative spørreskjema, hvor 44 elever svarte på spørreskjemaene. For å kartlegge elevenes bruk av begrep i faglig samtale med hverandre ble to gruppeintervju med fire og fire elever innsamlingsmetoden, og med grubletegninger som grunnlag for den faglige samtalen. Samlet skulle resultatene kunne si noe om elevenes oppfatninger av de kjemiske begrepene. Resultatene viser at elevenes evne til å kjenne igjen kunnskap knyttet til begrepene er tilstede hos flere. Derimot er det færre elever som klarer å bruke kunnskapen til å klassifisere stoffer, og de fleste mangler evne til å bruke begrepene selv i faglig sammenheng. Etter å ha gjennomført denne undersøkelsen kan man si at elevenes oppfatninger rundt begrepene er mangelfull, og det er ikke vanskelig å se at tiltak for å bedre denne kunnskapen hos elevene i høyeste grad er nødvendig.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title"Knowing is a process, not a product": En studie av elevers begrepsoppfatninger i kjeminb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel