Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Caroline Aakerøynb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:50Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:50Z
dc.date.created2011-10-05nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier445922nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270254
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie av Newton energirom i Trondheim som uformell læringsarena. Bakgrunnen for studien er den økende satsningen på Newtonrom i Norge, økt fokus på testing av elevers kunnskaper og Newton energiroms eget ønske om å bli forsket på for å kunne gjøre undervisningen på rommet enda bedre. Studien ønsker å se på elevers læringsutbytte av et todagers undervisningsopplegg i energi og elektrisitet, med hovedvekt på elektrisitet, og har følgende problemstilling og forskningsspørsmål: Problemstilling: Hvilket læringsutbytte har elevene etter et undervisningsopplegg på Newtonrommet i Trondheim? Forskningsspørsmål: Hvilke elever har størst utbytte av undervisningen ved Newtonrommet?I hvilken grad får elevene en forståelse av eller kunnskap om elektrisitet, magnetisme og prosessen fra energi til elektrisitet?Hvordan kan undervisningen ved Newtonrommet forbedres? Gjennom problemstilling og forskningsspørsmålene fokuseres det på å finne ut hva det er elevene lærer på Newtonrommet, utviklingen av forestillinger innen elektrisitet og hvilke forbedringer Newtonrommet kan gjøre for å øke elevenes læringsutbytte av undervisningen. Undersøkelsen min er en tredelt undersøkelse av en utvalgt skoleklasse som har fulgt undervisningen. Datamaterialet er basert på spørreskjema i form av pretest og posttest, intervju og observasjon. Med andre ord en metodetriangulering av datamaterialet for å få en bred forståelse av Newtonrommet som læringsarena. Resultatene peker i retning av at elevene i stor grad tilegner seg kunnskaper om, og i mindre grad tilegner seg en forståelse av det faglige innholdet som omhandler elektrisitet ved Newtonrommet. I lys av dette etterlyses det mer fokus på elevenes mulighet for refleksjoner og etterarbeid, både på Newtonrommet og i etterkant av undervisningen, og en evaluering av læringsmålene og tidsbruk i undervisningen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectPhysics, Chemistry, Mathematicsen_GB
dc.subjectFagdidaktikkno_NO
dc.titleNewtonrommet som læringsarena i naturfag: Elevers læringsutbytte av undervisning i elektristiet og energinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record