Show simple item record

dc.contributor.authorHalsør, Siril Haglundnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:49Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:49Z
dc.date.created2011-10-05nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier445892nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270250
dc.description.abstractDenne forskningsoppgaven undersøker Dyreparken som læringsarena. Studien tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg i Kristiansand dyrepark (sponset av Den kulturelle skolesekken), og en av skolene som deltar på dette. Studien har som hensikt å undersøke elevers, læreres og ansattes vurderinger, og elevers utbytte av undervisningen. Den har også en underliggende hensikt å gi Dyreparken tilbakemelding på disse områdene. Undervisningen har som mål å gjøre elevene mer bevisst på hvor viktig naturmangfold er, og hvor mange dyr som er truet av utryddelse. I forskningen benyttes forskningsmetodene semistrukturert intervju og pre- og posttest. Et utvalg deltakere (elever og lærere) og de ansatte, underviserne under opplegget, blir intervjuet. Elevenes læringsutbytte undersøkes både fra disse intervjuene, og gjennom besvarte pre- og posttester fra alle elevene som deltar på undervisningen i parken. Forskningsoppgaven konkluderer med at elevene har til en viss grad nådd læringsmålet for undervisningen i Dyreparken. Elevene har også fått et større læringsutbytte utover dette, særlig gjennom affektiv læring (følelser og opplevelser). Videre viser undersøkelsene at elevenes, lærernes og Dyreparkens perspektiver ikke overlapper, blant annet på områdene: Hensikt og mål for skolebesøket, deltakernes forventninger, og synet på parken som læringsarena. Dette kan skape hindringer elevenes læringsutbytte. Oppgaven gir også forslag til hvordan Dyreparken videre kan arbeide mot å bli, og bli oppfattet som, en faglig ressurs for skolen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectLife Earth Scienceen_GB
dc.subjectFagdidaktikkno_NO
dc.titleDyreparken som læringsarena: En studie av en annerledes skoledag i Kristiansand dyreparknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record