Show simple item record

dc.contributor.advisorImsen, Gunnnb_NO
dc.contributor.authorMælum, Tale Korsmonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:20Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:20Z
dc.date.created2014-11-11nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier762334nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270172
dc.description.abstractI denne studien er det fokus på strategibruken hos ulike elever i matematikk, og hvor elevene lærer strategiene de benytter. Utgangspunktet for studien er å undersøke om det er ulik bruk av strategier knyttet til elevenes prestasjonsnivå, samt om det er forskjellig hvor elevene tilegner seg strategiene fra. For å belyse disse spørsmålene har studien følgende problemstillinger: Hvilke strategier benytter elever med ulikt prestasjonsnivå i matematikk på mellomtrinnet?Hvordan har de lært seg strategiene? For å belyse disse problemstillingene ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse der det ble benyttet observasjon, samtale med faglærer, testsituasjon med elever og personlige intervju. Det var ni informanter som alle var elever ved det samme 6.trinnet på en skole i Sør-Trøndelag. Funnene som kom frem i studien gir ikke et entydig bilde på sammenhengen mellom strategibruk og prestasjonsnivå i matematikk. Det var flinke elever som brukte flere mindre hensiktsmessige strategier, og det var såkalt svake elever som brukte gode og effektive strategier. Det er samtidig forskjell i strategibruken blant de ni elevene, der noen er kreative og oppfinnsomme, mens andre er forutsigbare og mindre kreative i bruken av strategiene. Det er heller ikke noe entydig svar på hvor elever får strategiene sine fra. Samtidig ser det ut til at arenaer utenfor skolen har stor innvirkning. Funnene som kom ut av analysen blir drøftet opp mot teori og tidligere forskning på området. Det vil også diskuteres hva som har innvirkning på strategibruken, og det reflekteres rundt hvilke praktiske implikasjoner funnene har for skolen når det gjelder videre arbeid med strategier.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.title"Æ har ittj øvd så my på'n. Den har bare satt sæ fast i hodet": En kvalitativ studie om elevers bruk av læringsstrategier i matematikk på mellomtrinnetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record