Show simple item record

dc.contributor.advisorGroven, Beritnb_NO
dc.contributor.authorMæle, Anitanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:17Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:17Z
dc.date.created2014-10-24nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier758070nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270150
dc.description.abstractDette er en kvalitativ intervjustudie av overgangen fra grunnskole til videregående skole. Oppgaven er en masterstudie i spesialpedagogikk ved Pedagogisk institutt NTNU, Norges Teknisk- Vitenskaplige universitet. Studien bygger på tre intervju av rådgivere ved ungdomsskole, videregående skole og fylkeskommunal PP-tjeneste, samt teori, internasjonale, statlige, fylkeskommunale og kommunale føringer. Problemstillingen studien tar utgangspunkt i er: Hvordan blir det lagt til rette for overgangen mellom grunnskoleopplæring og videregående opplæring for elever med spesielle behov? Målet med studien er å sette søkelyset på hva som skal til for at kommune og fylkeskommune skal få til gode overganger for elever med spesielle behov. Studien kan bidra til å sette fokus på tilrettelegging for overgangen fra grunnskole til videregående skole. Hovedfunn i oppgaven viser at arbeidsformer som fremmer gode overganger er gode rutiner og planer for tiltak, klar ansvars- og rollefordeling, et godt fungerende samarbeid, og gode rutiner for overføring og deling av informasjon. Det som ser ut til å være hovedutfordringen i forhold til overgangen fra ungdomsskole til videregående skole er at det mangler overordnede føringer fra statlig hold på hvordan man kan legge til rette for denne overgangen på en god måte.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleArbeidsformer som fremmer gode overganger: En kvalitativ intervjustudie av overgangen fra grunnskole til videregående skole for elever med spesielle behovnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record