Show simple item record

dc.contributor.advisorSkaalvik, Einar M.nb_NO
dc.contributor.advisorFederici, Roger Andrenb_NO
dc.contributor.authorAune, Karen Marienb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:06Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:06Z
dc.date.created2014-08-29nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier741966nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270070
dc.description.abstractI denne studien er det fokus på elevenes opplevelse av relasjonen til læreren i matematikk påbarne- og ungdomskolen. Målet med studien er å undersøke om elevenes opplevelse avlæreren endrer seg med økende trinn, og hva som eventuelt kan forklare dette. Det var også etmål å belyse hvilken sammenheng skolens målstruktur og lærerens sosiale støtte hadde forelevenes motivasjon og læringsatferd. Studiens problemstillinger er følgende: Hvilken sammenheng er det mellom trinn, uro og disiplinproblemer, skolensmålstruktur og elevenes opplevelse av sosial støtte?Hvilken sammenheng er det mellom skolens målstruktur, sosial støtte ogmotivasjonsrelaterte variabler? For å belyse problemstillingene ble det gjennomført en kvantitativ undersøkelse og dataeneble samlet inn ved bruk av spørreskjema. I undersøkelsen deltok 1628 elever fordelt på 5-10trinn i Trøndelag. Resultatene indikerer at betydningen av trinn, og uro og disiplinproblemer medieres gjennomskolens målstruktur. Det betyr at elevene opplever mindre sosial støtte fra læreren medøkende alder på grunn av endring i målstrukturen. Sosial støtte medierer betydningen avskolens målstruktur og har innvirkning på elevenes mestringsforventning, indre motivasjon,hjelpesøkende atferd og innsats. Resultatene fra analysene er diskutert opp i mot teori ogtidligere forskning, samt en refleksjon over funnenes praktiske implikasjoner.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleLærer-elev-relasjonen: En kvantitativ studie av elevenes opplevelse av læringsmiljø og lærerens sosiale støtte, og hvilken betydning dette har for motivasjon og læringsatferd i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record