Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUlleberg, Hans Petternb_NO
dc.contributor.authorMostad, Mari Gjengstønb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:35Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:35Z
dc.date.created2014-03-26nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier708108nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269858
dc.description.abstractJeg har i denne studien sett på skoleprogrammet Respekt, som er rettet mot arbeid med læringsmiljø i skolen. Programmet bygger på fire faglige hovedprinsipper: autoritative voksne, bredde, konsistens og kontinuitet. Mobbing, konsentrasjon og disiplin er de tre primærområdene programmet er rettet mot. Respekt omfatter hele skolen som organisasjon. Arbeid med Respekt stiller store krav til skolene som tar i bruk programmet. Tidligere studier viser det er en fare for at skolen faller av programmet og ikke klarer å videreføre det etter implementeringsperioden. Jeg har i min studie sett på arbeidet som en barneskole i Midt-Norge har gjort i videreføringsfasen av programmet, og fått et innblikk i deres erfaringer knyttet til arbeidet med å videreføre Respekt. Jeg har benyttet casestudie med kvalitative intervju som hovedmetode og observasjon som supplementerende metode. Gjennom datainnsamlingen har jeg hatt fem intervjuer med personer tilknyttet prosjektgruppa ved skolen, som har det overordnede ansvaret for programmet. Jeg har i tillegg én observasjon av et møte i prosjektgruppa, som gjennomføres en gang hver måned. De funnene jeg har gjort gjennom datainnsamlingen viser at de ansatte ved skolen har opplevd videreføringsarbeidet med Respekt som positivt, og at de har lyktes godt med å gjøre programmet til en integrert del av deres skolehverdag.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectRESPEKTno_NO
dc.subjectvidereføringno_NO
dc.titleEndringsarbeid det er hardt arbeid, det er hardt og møysommelig arbeid over tid: En kvalitativ studie av en skoles erfaringer med videreføringsfasen av skoleprogrammet Respektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel