Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhildnb_NO
dc.contributor.authorGlomstein, Marinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:13Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:13Z
dc.date.created2012-12-07nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier574948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269709
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å få innsikt i og kunnskap om hvordan terapeuter opplever at hesten kan være en firbent pedagog for barn med AD/HD i forhold til utvikling av sosiale ferdigheter. Jeg ønsket å få kjennskap til hvordan terapeutene jobber med den såkalte Equine Assisted Psychotherapy (EAP), og til å synliggjøre andre alternative arenaer hvor barn med AD/HD kan få mulighet til å oppdage noe i seg selv, til å utvikle seg, og til å bli bedre rustet til å håndtere utfordringer. Videre ønsker jeg å få kjennskap til hvordan terapeuter opplever interaksjonen mellom hesten og barna, og hvilke egnede egenskaper hesten har. For å belyse terapeuters opplevelser ble en kvalitativ forskningsmetode benyttet for å få frem deltakernes erfaringer og opplevelser. Studien er basert på intervjuer av tre voksne mennesker som benytter hesten i terapisammenheng for barn med AD/HD. Resultatene kan indikere at terapeutene opplever at barna får utviklet sin selvkontroll og samarbeidsferdigheter i samhandling med hesten. Fra terapeutenes side er dette for barna en helt ny og annerledes måte å jobbe med det sosiale samspillet på, noe som i seg selv kan være motiverende. Denne terapiformen kan ikke ene og alene erstatte andre pedagogiske tiltak, men den kan fungere godt som et av flere.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleHesten som pedagogisk verktøy: En kvalitativ studie av hvordan terapeuter opplever hesten som pedagogisk verktøy i forhold til utvikling av sosiale ferdigheter hos barnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel