Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØksnes, Maria
dc.contributor.authorFrøhaug, Sindre
dc.date.accessioned2020-11-10T13:19:34Z
dc.date.available2020-11-10T13:19:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687144
dc.description.abstractMålet for dette masterprosjektet er å få innsikt i elevenes tanker omkring deres valg av videregående skole og hvilke forhold de tok stilling til underveis i valgprosessen, samt på hvilke måter identitet kan ha lagt føringer for deres valg. Denne kvalitative og intervjubaserte undersøkelsen er basert på seks individuelle og semistrukturerte intervjuer av elever ved en privat videregående skole. Alle de seks elevene i min undersøkelse var førsteårs elever ved et studiespesialiserende studieløp. Som utgangspunkt for analysen av datamaterialet ble det brukt en ad-hoc tilnærming av ulike analysemetoder, blant annet meningskategorisering og meningstolkning, for å generere mening. Dette innebar en kategorisering og tolkning av transkriberte intervjuer. Målet med undersøkelsen var på ingen måte å granske etter en mulig generalisering av prosessen omkring valg av skole, men heller å få en dypere og subjektiv innsikt gjennom elevenes egne erfaringer og opplevelser. Ikke minst vektlegges det å få frem elevenes stemmer som er et viktig aspekt i ungdom og utdanningsforskningen. Hovedfunnene i undersøkelsen kan oppsummeres slik: Elevene i min undersøkelse velger skoler på grunnlag av egne ønsker og har et tilsynelatende fremtidsorientert perspektiv for sin utvikling. De vektlegger skolens rykte og renommé. Samtidig ser de på skolen som et viktig valg og investerer dermed mye tid og energi i det å finne skolen de selv anser som best og mest riktig i forhold til deres ønsker for seg selv og sin fremtid. Prosjektdeltakerne mine vektlegger deres egen valgfrihet og hevder deres autonomi opptil flere ganger underveis i intervjuene på bakgrunn av dette. De virker å være bevisste i hva de ønsker og vil med seg selv og sin fremtid. Elevene kan på det grunnlaget bli sett på som et fremtidsorientert individ jamfør Wyn og Whites «human becomings», og elevene i min undersøkelse virker å være klar over de forhold de må ta stilling til i et markedsorientert samfunn for på den måten tilegne seg en posisjon som sikrer de en sterk og sikker fremtid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleIdentitet og valg av videregående skole - En intervjubasert undersøkelse med fokus på ungdommenes egne tanker omkring deres valg av skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel