Show simple item record

dc.contributor.advisorGjervan, Ellen Karoline
dc.contributor.authorBergstrøm, Emilie Carlsen
dc.date.accessioned2020-11-04T08:35:41Z
dc.date.available2020-11-04T08:35:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2686284
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en dokumentanalyse av NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole, et kunnskapsgrunnlag; NOU 2015:8 Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser; Læreplan for steinerskolene (2013); og Læreplan for montessoriskolen (2013). I denne dokumentanalysen har jeg fokusert på kompetanser i NOUene som uttales at kan nås med en kunstfagdidaktisk tilnærming, og kunstfagdidaktiske læringsstrategier i læreplanene for steiner- og montessoriskolen. Hensikten med denne studien er å se hva som finnes av kunstfagdidaktiske læringsstrategier i den alternative pedagogikken i Norge, og om disse kan bidra til å skape fremtidens skole. Ved å gjøre en elementær dokumentanalyse og en innholdsanalyse av de fire dokumentene har jeg funnet fire kompetanser som uttales at kan nås med en kunstfagdidaktisk tilnærming, og kommet fram til tre kategorier med kunstfagdidaktiske læringsstrategier. Disse funnene (kompetansene og læringsstrategiene) drøfter jeg opp mot hverandre for å kunne svare på min problemstilling: Hvilke kunstfagdidaktiske læringsstrategier fra den alternative pedagogikken kan brukes for å oppnå kompetansene som Ludvigsen-utvalget fremhever som viktige for fremtidens skole? Masteroppgaven konkluderer med at det finnes kunstfagdidaktiske læringsstrategier i steinerog montessoriskolen i Norge som kan benyttes for å oppnå kompetanser som Ludvigsenutvalget anser som viktige for fremtidens skole, men at vi må etterstrebe et mer helhetlig syn på læring for å kunne få fullt utbytte av dem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleFremtidens skole med fortidens pedagogikk - En dokumentanalyse av Ludvigsenutvagets NOUer om fremtidens skole og læreplanene for steiner- og montessoriskolen i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record