Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Ida Nilstad
dc.contributor.advisorBoks, Casper
dc.contributor.advisorSigurjónsson, Jóhannes Blöndal
dc.contributor.authorKjendseth, Simen Aamodt
dc.date.accessioned2020-07-08T16:00:33Z
dc.date.available2020-07-08T16:00:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661478
dc.description.abstractDenne oppgaven utforsker hvilke grep som kan gjøres for å styrke og effektivisere vår demokratiske modell på lokalnivå, slik at den blir skikket til å takle utfordringer store og små i vår tid, og samtidig styrker grenserommet og diskursen mellom folk og folkevalgte. Tilnærmingen er sentrert rundt en litteraturstudie innenfor rammer og prosesser forbundet med beslutningstaking, samt påfølgende analyser. Funnene omhandler blant annet befolkningens evne til å tilegne seg (rett) informasjon, og bruke informasjonen til å ta veloverveide valg. For å lykkes bør vi tøyle de mange kreftene som påvirker vår dømmekraft, motvirke dem i noen tilfeller, og ellers belyse dem. Videre bør vi alltid ha et så godt og nyansert beslutningsgrunnlag som mulig, med pålitelig og mangfoldig input. Og vi bør bygge nettverk som kultiverer relasjoner rett for å fremme engasjement og skape en nærere og mer fleksibel representasjon. Innsikten og drøftingen dreies mot retningslinjer for hvordan å forstå og designe for beslutningsstøtte med rot i prosessen, rammene og drivkreftene som former valgene vi tar som mennesker. Et endelig beslutningsverktøy er også beskrevet, bestående av et digitalt felles innsiktshjelpemiddel med rammeverk for store og små spørsmål i lokalsamfunnet.
dc.description.abstractThis thesis explores ways in which we may strengthen and streamline our democratic model at a local level, so that it is equipped to meet challenges large and small in our time, and at the same time improves the interface and discourse among electorate and elected officials. The approach is centered around a literature review concerning the framework and processes for decision making, as well as related analyses. The findings deal with the people’s ability to acquire (the right) information, and use it to make informed choices. To succeed, we should harness the many forces that influence our judgment, counteract them in some cases, or otherwise illuminate them. We should also always have the best and most nuanced basis for decisions possible, consisting of reliable and diverse input. And we should form networks that cultivate relations properly to spur engagement and create a more intimate and flexible representation. The insight and discussion pivots toward guidelines for understanding and designing for decision support, anchored in the process, frames and driving forces that shape the choices we make as people. A final decision-making tool is outlined, consisting of a joint digital insight mechanism revolved around questions large and small in the local community.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign for demokratisk beslutningstaking
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record