Show simple item record

dc.contributor.advisorNicolaisen, Tor Erik
dc.contributor.authorBakken, Jonas Øvretveit
dc.contributor.authorNyhus, Bjørnar Brunsberg
dc.contributor.authorOlavsbråten, Morten Monland
dc.date.accessioned2020-07-07T16:06:38Z
dc.date.available2020-07-07T16:06:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661183
dc.description.abstractDesign og produksjon av bil, basert på en formel 1 replika, skal gjennomføres gjennom flere bacheloroppgaver. Oppgaven skrives for NTNU Gjøvik. Ytterskall på replika modell er begrensning for geometrien. Andre begrensninger er plassering til hjul. I denne oppgaven skal det forskes frem drivlinje og designe bakre chassis. Oppgaven er basert på komponenter som er kjøpt inn på forhånd, kjøpt inn underveis og komponenter som realistisk kan kjøpes inn. Gruppens mål er å designe bakre chassis på best mulig måte, men innenfor det eier er villig til å bruke av økonomiske midler. Oppgaven vil presentere løsninger for drivlinje, hjuloppheng, og en ramme som er designet i henhold til disse løsningene. SolidWorks brukes for modellering og som kvalitetssikring av design gjennom FEM-analyser. Oppgaven har hentet inspirasjon fra flere eksisterende systemer, og flettet disse sammen. Det er blitt designet, og presentert ett fullverdig konsept for bakre chassis. For ulike designede komponenter, er tilvirkningsmetode og begrensninger beskrevet. Konseptet kan produseres. Videre arbeid bør likevel påberegnes, slik at alle komponenter som kreves for kjøring av bilen, testes og bestemmes. Utregninger som følge av verdier som enda var umulig å bestemme, bør gjøres for å kvalitetssikre konseptet.
dc.description.abstractThe design and production of a car, based on a formula one replica model, will be carried out through several bachelor's thesis. This paper is written for NTNU Gjøvik. Limitation for geometry, is the outer shell on the replica model. The placement of wheels are the other limitation. In this task, the powertrain shall be decided, and the design of the rear chassis shall be determined. The task is based on components purchased in advance, purchased along the way, and components that can realistically be purchased. The goal is to design the rear chassis in the best possible way, but within what the owner is willing to spend. The thesis will present solutions for the powertrain, suspension, and frame design, according to these solutions. SolidWorks is used for modeling, and as quality assurance of design through FEM analyses. The task has taken inspiration from several existing systems and merged them together. It has been designed and presented a full-fledged concept for the rear chassis. Various components have a description on the method of manufacture, and limitations. The concept can be produced. Further work should nevertheless be calculated, so that all components required for driving the car are tested and determined. Calculations due to values that were still impossible to determine, should be made to quality assure the concept.
dc.publisherNTNU
dc.titleDesign av bakre chassis til F1 replika
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record