Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.advisorRouhani, Majid
dc.contributor.authorStai, Sondre
dc.date.accessioned2020-06-20T16:00:24Z
dc.date.available2020-06-20T16:00:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658901
dc.description.abstractInnføringen av programmering i skolen har medført til utfordringer knyttet til videreutdan- ning for utøvende lærere. Flere universiteter og høyskoler i Norge tilbyr nettbaserte kurs i programmering for lærere, inkludert NTNU. I denne masteroppgaven har jeg forsket pa ̊ bruken av kommunikasjonsplattformen Slack i det nettbaserte faget IT6204 Anvendt Programmering for Lærere. Hensikten med forsknin- gen er a ̊ fa ̊ innsikt i hvordan praksisfellesskap kommer til syne i asynkrone læringsnettverk og identifisere noen retningslinjer for fagansvarlige for slike fag. Forskningen er utformet som et case-studie med tre hovedkilder av data: alle meldingene fra den felles diskusjonskanalen brukt i faget, svar pa ̊ spørreundersøkelse for studentene og intervjuer med læringsassistenter i faget. I analysen identifiserte jeg tre hovedtemaer for hvordan Slack er brukt i faget i dag: samarbeid, refleksjon og organisering av faget. Dataen ble deretter brukt til a ̊ utforme et sett med retningslinjer.
dc.description.abstractThe inclusion of computer programming in school curricula has resulted in challenges re- lated to continued education for in-service teachers who are working full-time. Several online courses are being conducted by Norwegian universities for teachers who are learn- ing programming, including NTNU in Trondheim. In this thesis, I have researched the use of the communication platform Slack in the online course IT6204 Applied Programming for Teachers to get an understanding of how com- munities of practice emerge in asynchronous learning networks and to identify a set of guidelines for course designers/lecturers of such courses. The research is designed as a case study with three main sources of data: all messages from the “general” messaging channel used in the course, survey data from course stu- dents and interviews with learning assistants. When analyzing the data, I identified three main themes of how Slack is used in the course today: collaboration, reflection and course organization. The data was then used to synthesize a set of guidelines.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTeacher Collaboration in Online Learning: Analyzing an Asynchronous Learning Network in an Online Programming Course for Teachers
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel