Show simple item record

dc.contributor.advisorEilertsen, Eldar
dc.contributor.authorHanssen, Kristine
dc.date.accessioned2020-06-04T16:05:48Z
dc.date.available2020-06-04T16:05:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656828
dc.description.abstractDette er en oppgave med tematikken eksport av fisk fra Norge til Kina i fokus. En tematikk gitt av Hofseth Logistics. I den forbindelse lyder oppgavens problemstilling som følger: «Hvordan kan Hofseths forsyningskjede tilhørende fryst fisk til Kina optimaliseres?». For å svare på problemstillingen ligger bruken av teori, samt kvalitative intervju med to ansatte i Hofseth Logistics og en speditør til grunne. Intervjuenes formål var å komme frem til utfordringer i forbindelse med eksport til Kina, samt å få informasjon om hvordan dagens forsyningskjede fra Hofseth til Kina ser ut. I oppgaven presenteres drøfting i henhold til den fysiske verdikjeden, hva blant annet omfatter innkjøp, produksjon og transport. Det ses også nærmere på utfordringsbildet som er med på å prege eksport til Kina. LEAN, ressurseffektivitet og flyteffektivitet er også sentrale stikkord. Om det eksisterer forbedringspotensialet ut ifra en kundes behov blir også drøftet. Avslutningsvis gis det en konklusjon/oppsummering på de momenter som har kommet frem av drøftingsdelen. Deriblant vises det til at et allerede vedtatt vedtak om nyetablering av et salgskontor i Kina, kan løse mange av de utfordringer som kommer frem av drøftingen vedrørende dagens forsyningskjede. Sikring av «flyt» på flere områder er også et optimaliseringstiltak det konkluderes med sett i forhold til den forsyningskjeden Hofseth opererer med til Kina per dags dato. En revurdering av hvordan push- og pull-prinsippene benyttes sett i forhold til dagens situasjon er også et aktuelt tiltak.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEksport av fisk fra Norge til Kina
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record